Lauwe Nederlandse reacties op rede Juncker

De Europese Commissie komt met geen enkel concreet voorstel over hoe de EU mensen sociale bescherming gaat bieden. „Alleen wanneer Europa mensen zekerheid biedt zal het minder piepen en kraken in onze unie”, reageert Europarlementariër Paul Tang (PvdA) op de jaarlijkse beleidsrede van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

Volgens Tang zijn er Europese richtlijnen nodig voor eerlijk werk en „voldoende financiële middelen om jeugdwerkloosheid, kinderarmoede en gebrek aan scholing te bestrijden.”

Hans van Baalen (VVD) noemt Junckers toespraak „een federale sprint naar de finish”. „Hij wil veto’s van lidstaten opheffen op buitenlandbeleid en belastingzaken, de unie uitbreiden met de Westelijke Balkan en een Europees Openbaar Ministerie dat terrorisme gaat bestrijden. Voor al deze voorstellen heeft hij veel geld nodig en daarom wil hij de nieuwe meerjarenbegroting nog in 2019 afgerond zien. Veel voorstellen in zijn State of the Union bleken in de afgelopen jaren slechts proefballonnen en dat is dit jaar niet anders.”

Dennis de Jong (SP) heeft vooral kritiek op Junckers voorstel om meer gekwalificeerde migranten van buiten de EU te halen. „Dat is leuk voor werkgevers, maar niet wat 90 procent in de EU wil. Train liever Europese werknemers.”

Het CDA is daarentegen lovend. Delegatieleider Esther de Lange: „Heel Europa schreeuwt om het beter beschermen van onze buitengrenzen en een effectiever migratiebeleid, maar sommige landen blokkeren al jaren meer Europese ambitie op dit cruciale thema. We steunen de twee ambitieuze voorstellen dan ook om hierop druk te blijven zetten.”