Koenders wil dat VN daad bij het woord voegen

De Verenigde Naties en hun nieuwe secretaris-generaal António Guterres moeten nu eens de daad bij het woord voegen. Daartoe heeft minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken dinsdag opgeroepen in de VN-Veiligheidsraad, waarin Nederland en Italië de komende twee jaar beurtelings mogen aanschuiven. Het ontbreekt volgens Koenders niet aan plannen, maar het schort aan de uitvoering.

De VN moeten terug naar de kern: het bewaren van de vrede, zei de minister. Hij bepleitte meer aandacht voor het voorkómen van conflicten. De volkerenorganisatie moet voortaan waakzamer zijn en eerder ingrijpen.

Guterres, die met de jaarwisseling Ban Ki-moon is opgevolgd, wil van 2017 een jaar van de vrede maken en maakt zich vooral sterk voor conflictpreventie. Hij kan daarbij op de inzet van Nederland rekenen, zei Koenders. De VN moeten daarom in het vervolg voor preventie een vast budget vaststellen en deze taak niet langer aan de grilligheid van incidentele giften overleveren.

Koenders wil de wisselzetel voor Nederland in de Veiligheidsraad volgend jaar ook gebruiken om de slepende burgeroorlog in Syrië hoog op de agenda te houden. Hij sprak daar Guterres eerder op de dag over.

Koenders vroeg verder aandacht voor de aanpak van klimaatproblemen, ook een voorname oorzaak van oorlog en geweld. Hij wil de VN slagvaardiger maken door de staf van de secretaris-generaal te versterken. Hij wees erop dat de hoogste VN-diplomaat zelfs veel kan bereiken als de Veiligheidsraad weer eens door een patstelling is verlamd.

Italië en Nederland hebben afgesproken een van de wisselzetels in de Veiligheidsraad te delen. Italië bezet die dit jaar, Nederland volgend jaar.