Klimaatwet komt er, maar wel aangepast

De Tweede Kamer, beeld ANP, Jerry Lampen.

Nederland krijgt met royale parlementaire steun een Klimaatwet; volgens velen een „uniek en historisch” moment. Maar de normen in de wet zijn door toedoen van VVD en CDA wel aanzienlijk omlaag bijgesteld.

In het eerste deel van het Kamerdebat over de Klimaatwet –een initiatiefwet die in 2015 is ingediend door PvdA en GL, maar waar inmiddels ook de handtekeningen van VVD, CDA, D66, CU en SP onder staan– overheersten donderdag de juichtonen.

D66-Kamerlid Sienot sprak van een „historische wet” en ook GL-parlementariër Van der Lee maakte „een unieke en historische dag” mee. CU-Kamerlid Bruins was voorzichtiger. Toch vermoedde ook hij dat „deze Klimaatwet inderdaad alles in zich heeft om historisch te worden.” De VVD sprak van „een huzarenstukje” en ook Kamervoorzitter Arib benadrukte hoe bijzonder het is dat deze wet er naar alle waarschijnlijkheid gaat komen.

De Klimaatwet moet ertoe leiden dat Nederland in 2030 49 procent minder broeikasgas uitstoot dan in 1990, en in 2050 zelfs 95 procent. Door de brede ondertekening van het wetsvoorstel, van links tot rechts, goed voor 113 Kamerzetels, staat vast dat hij er ook daadwerkelijk komt; al moet het Kamerdebat erover later dit jaar nog een vervolg krijgen.

Door de komende decennia minder broeikasgassen uit te stoten, zou Nederland eraan moeten bijdragen de opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat tegen te gaan. Aanvankelijk was de doelstelling van het wetsvoorstel om in 2030 tot een reductie van 55 procent te komen. Dat is door toedoen van de coalitiepartijen echter 49 procent geworden; precies dat percentage dat ook is vastgelegd in het regeerakkoord.

Stap terug

Van der Lee erkende donderdag dat dit ten opzichte van het oorspronkelijke plan een stap terug is, maar hij hoopt dat de diverse voorgenomen maatregelen tot een „sneeuwbaleffect” zullen gaan leiden. Als dat gebeurt, kan het volgens hem zelfs mogelijk worden de opwarming van de aarde niet tot 2 graden te beperken, maar tot 1,5 graad.

Onenigheid en onduidelijkheid bleef er tijdens het Kamerdebat bestaan over de vraag hoe hard nu eigenlijk de doelstelling van 95 procent reductie in 2050 is. Volgens Sienot en Van der Lee mag hier door Nederland niet aan getornd worden. „Met deze wet committeren we ons aan echt ambitieuze klimaatdoelen. Geen vrijblijvend beleid meer of uitstelgedrag, maar een heldere politiek afdwingbare opdracht”, zei de D66-woordvoerder.

Bijstellen

VVD en CDA noemen de gestelde klimaatdoelen echter streefpercentages. CDA-Kamerlid Geurts: „Het CDA wil niet dat het Nederlandse beleid erg afwijkt van het Europese beleid. Als het Europese doel lager uitkomt dan 49 procent in 2030, moeten we ook ons eigen doel kunnen bijstellen.”

In het oorspronkelijke wetsvoorstel waren de opgenomen percentages een juridisch afdwingbare doelstelling. Door toedoen van VVD en CDA is dat element uit de initiatiefwet gehaald.