Kerken en religieuze organisaties: beperk eredienst tot uiterst minimum

Kerk en corona
Gereformeerde Gemeente in Nederland Barneveld, beeld ANP.

Kerken en religieuze gemeenschappen doen er goed aan hun erediensten, qua aantal aanwezigen, „tot een uiterst minimum” te beperken.

Dat schrijft een breed spectrum van allerlei religieuze organisaties en kerken vandaag in een aan alle godsdienstige gemeenschappen in Nederland gericht „communiqué”, waarvan de tekst te vinden is op de website van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO).

Het dringende advies van al deze organisaties (behalve CIO ook Boeddhistische Unie, Contactorgaan Moslims en Overheid en Hindoeraad) aan hun achterban luidt om „de fysieke aanwezigheid bij alle samenkomsten zoveel mogelijk te beperken” en de diensten „zoveel mogelijk digitaal te laten plaatsvinden, dan wel uit te stellen.”

Woensdag maakte, na een paar dagen van onduidelijkheid, het ministerie van Justitie en Veiligheid al bekend dat religieuze of levensbeschouwelijke samenkomsten tot en met 6 april plaats kunnen vinden mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn en mits betrokkenen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren.

De genoemde organisaties, die woensdag nog een nader telefonisch overleg hadden met minister Grapperhaus van Erediensten, scharen zich nu expliciet achter de maatregelen en aanbevelingen van het kabinet en willen „de naleving van de richtlijnen van het kabinet (...) in eigen kring bevorderen.”

Uit het communiqué valt af te leiden dat een zondagse eredienst van maximaal dertig personen weliswaar door de overheid is toegestaan, maar dat het advies van de organisaties luidt om deze aantallen líéver (een stuk) lager te houden. „Met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht.”

Ook bij uitvaarten of bruiloften mogen in de daarbij behorende religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomsten maximaal dertig personen aanwezig zijn, spreekt het communiqué de overheid na. Maar ook daar doet zij de toevoeging: „Met als uitgangspunt: zo klein als noodzakelijk wordt geacht, met afstand van 1,5 meter,” Over het aantal van dertig bij uitvaarten en bruiloften merkt het communiqué op dat dit bedoeld is „inclusief degenen die de dienst leiden.”

Bij het opstellen van het communiqué was ook SGP-senator Peter Schalk betrokken. Hij is binnen zijn kerkverband, de Gereformeerde Gemeenten, deputaat Hoge Overheid. Schalk onderhield en onderhoudt in deze kwestie nauw contact met andere reformatorische kerken.