Kamerleden CDA, CU en SGP veroordelen acties boeren tegen Schouten

Boeren
Roelof Bisschop (SGP) spreekt boeren toe tijdens een protest in Den Haag, op 16 oktober vorig jaar. beeld ANP, Remko de Waal

Kamerleden van diverse partijen, waaronder CDA, CU en SGP, keuren de boerenacties af waardoor minister Schouten van Landbouw woensdag verhinderd werd haar werk te doen.

Schouten was in Zeeland op werkbezoek. Op advies van de politie brak ze dit af. „De minister kan niet veilig op werkbezoek vanwege agressieve FDF-boeren? Waar houdt het op? Dit zijn geen protesten meer, dit is intimidatie”, twitterde GL-leider Klaver over de acties van Farmers Defence Force (FDF).

ANP-417093848Grote groep boeren komt weer bijeen

Hij wordt bijgevallen door CU-voorman Segers, die het dinsdag een treurige dag noemde. „De ene boer maakt nu de andere boer het praten onmogelijk. En als elk redelijk gesprek letterlijk geblokkeerd wordt, praat niemand meer met iemand.”

Zijn fractiegenote Dik-Faber noemt het „te triest voor woorden” dat juist de bewindsvrouw die steeds het lef had om een Malieveld vol boeren toe te spreken –„met hart voor het boerenbedrijf, maar zonder stroop om de mond te smeren”– het gesprek onmogelijk wordt gemaakt door een groep mensen „voor wie intimidatie kennelijk een legitiem middel is om ontevredenheid te uiten en het daarmee voor goedwillende anderen te verzieken.”

Kamerlid Geurts (CDA) geeft desgevraagd aan het „ontoelaatbaar” te vinden dat een minister of politicus zijn of haar werk niet kan doen. „Dat er emoties zijn, is begrijpelijk. Maar juist dan is het zo belangrijk dat iedereen met elkaar in gesprek blijft, op een respectvolle manier.”

SGP-Kamerlid Bisschop ziet de acties van de boeren primair als „een uiting van machteloze boosheid.” Maar dat rechtvaardigt voor hem nog niet dat boeren aanwijzingen van de overheid negeren, het verkeer hinderen en de samenleving ontregelen. „Daar neem ik afstand van, al ben ik niet zo dat ik daar meteen over ga twitteren. Maar dit soort acties zijn niet de manier om in ons land dingen te bereiken. Het werkt contraproductief. Zoals het ook zinloos is om aangifte te doen tegen minister Schouten.”

Tegelijk toont Bisschop wel begrip voor de penibele situatie waarin veel agrariërs zich bevinden. „Het zal je maar gebeuren dat de overheid jou tot in detail gaat voorschrijven hoe jij met je beesten moet omgaan. Als docent wilde ik toch ook niet dat de overheid mij ging vertellen hóé ik precies moest lesgeven?”

Volgens Bisschop zijn er heel veel serieuze boeren die met veel inzet en vakkennis het beste voor hun dieren, hun bedrijf en ook de samenleving zoeken. Hij wijst de werkwijze van FDF „om eerst eens flink met de vuist op tafel te slaan en daarna pas te praten” echter af. „Ik ga voor bangmakerij niet aan de kant. En moet me soms best ergens overheen zetten om het gesprek met deze mensen toch weer aan te gaan.”

Dat in de besloten Facebookgroep van FDF doodsbedreigingen aan politici staan of stonden, veroordeelt Bisschop „ondubbelzinnig.” Maar, zegt de SGP’er ook: „Door welke situatie komen die mensen daartoe?”