Kamer vindt nadere afspraken rond rituele slacht prima

beeld ANP
2

De Tweede Kamer kan uit de voeten met de aanvullende afspraken die het kabinet heeft gemaakt met slachterijen en joodse en islamitische organisaties over de uitvoering van het convenant onverdoofde rituele slacht, bleek donderdagmiddag tijdens een Kamerdebat.

Toenmalig staatssecretaris van Landbouw Bleker sloot dat convenant in juni 2012 met het Nederland-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK), de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven (VSV) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). In die overeenkomst zijn afspraken gemaakt om het dierenwelzijn bij de onverdoofde rituele slacht te verbeteren op een manier die past bij de religieuze gebruiken.

De uitvoering van het convenant kwam niet goed op gang omdat de afspraken voor meerderlei uitleg vatbaar bleken. Met NIK, VSV en CMO heeft het kabinet daarop in juli nadere afspraken gemaakt. Zo is overeengekomen dat dieren alsnog moeten worden verdoofd als ze binnen veertig seconden na het aansnijden nog niet bewusteloos zijn. De convenantpartners zijn daarnaast overeengekomen dat er een stelsel wordt uitgewerkt om ervoor te zorgen dat er in Nederland niet meer dieren ritueel worden geslacht dan nodig om aan de behoefte in ons land te voldoen. Er komt tevens permanent toezicht van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit bij iedere rituele slachting.. De nieuwe regels gaan per 1 januari volgend jaar in.

Partijen als VVD, GroenLinks en D66 kunnen met deze nadere afspraken uit de voeten, hoewel ze in de Tweede Kamer eerder instemden met een wetsvoorstel van de PvdD om de onverdoofde rituele slacht te verbieden.

PvdD en PVV zijn tegen; zij willen dat er hoe dan ook een einde komt aan de onbedwelmde slacht volgens religieuze riten in ons land. PvdD-Kamerlid Ouwehand diende een motie met die strekking in. Minister Kamp (Economische Zaken) ontraadde dat verzoek echter.