Kamer verwerpt EU-bemoeienis met pensioenen

Uit vrees voor Europese bemoeienis met het Nederlandse pensioenstelsel moet Nederland gaan dwarsliggen in Brussel. De Tweede Kamer roept het kabinet op tegen te stemmen als de EU-lidstaten over een Europese pensioenregeling besluiten.

Bij die regeling gaat het weliswaar over vrijwillige persoonlijke pensioenproducten, en dus niet over afspraken tussen werkgevers en werknemers. Maar een brede meerderheid vreest toch dat er uiteindelijk ook regels uit kunnen voortvloeien „die het Nederlands pensioenstelsel raken.” Behalve voor zo’n achterdeurtje is de Kamer ook bang voor fiscale gevolgen door het zogeheten Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP).

De EU-landen willen volgende maand de knoop doorhakken. De PEPP moet het makkelijker maken geld opzij te zetten voor de oude dag door een einde te maken aan de lappendeken van regels in de Unie.