Kamer op zomerreces, maar besluit asielkinderen ettert na

Voordewind, beeld ANP, Bart Maat

Na een lange vergadernacht sloot voorzitter Arib vrijdagmorgen de vergadering. De Kamer ging met reces. Het besluit over het niet naar Nederland halen van vijfhonderd asielkinderen ettert na.

Eindeloos kan het parlement over kwesties debatteren. Maar op enig moment moet achter elke discussie een punt worden gezet. Vaak is dat vlak voor een Kamerreces. Dan gaan alle dossiers voor één, twee of soms zelfs voor acht weken dicht.

Zo ook het vraagstuk waar de politiek zich al weken het hoofd over brak: moet onze regering 500 vluchtelingenkinderen uit Griekse kampen naar Nederland halen? Nee, zegt het kabinet (dat overigens wel meebetaalt aan de opvang van asielkinderen ín Griekenland).

Ja, zei een groot deel van de Tweede Kamer, onder aanvoering van SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

In de nacht van donderdag op vrijdag viel het doek. Een motie die het kabinet opriep om uiterlijk 1 augustus met een voorstel te komen om een aantal van deze weeskinderen in Nederland te herplaatsen, werd in een hoofdelijke stemming verworpen.

Maar waar de politiek soms (even) stopt, gaat de samenleving gewoon door. In de loop van vrijdag en zaterdag viel veel kritiek te beluisteren op de opstelling van ‘Den Haag’.

Zo twitterde mensenrechtenactivist Sander Terphuis: „Parlementair jaar verdrietig & schaamteloos afgesloten; motie voor opvang 500 (weeskinderen) uit vervuilde Griekse kampen weggestemd. Wat hadden we de mond vol van solidariteit met kwetsbaren ivm CoronaCrisis. Nou zij zijn echt kwetsbaar. DIEPE SCHAAMTE.”

Met name de christelijke partijen die deel uitmaken van de coalitie en die beiden tegen stemden, CDA en ChristenUnie, kregen op social media met de mattenklopper, waarbij beoordelingen als onchristelijk en onbarmhartig meermaals vielen.

Dat trof in het bijzonder CU-Kamerlid Joël Voordewind in het hart. Nog in de nacht waarin de stemming plaatsvond, verantwoordde hij zich in een blog op de site van zijn partij. Voordewind, die zelf diverse malen op de Griekse eilanden geweest is en zeer begaan is met het lot van vluchtelingen, erkent dat de motie „in lijn is met wat de ChristenUnie wil.”

Het grote probleem is in dit geval dat coalitiepartners VVD en CDA op een andere lijn zitten en dat het bereiken van overeenstemming niet mogelijk bleek. Als ChristenUnie met de oppositie meestemmen, was geen optie. „Als we besluiten om buiten de coalitie zaken te doen op asielzaken, zullen de andere coalitiepartijen dat ook doen”, schrijft Voordewind. „Met een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer is dat een onheilspellende gedachte.”

Opmerkelijk is dat de SGP, die in asielkwesties vaak wat rechtser stemt dan de ChristenUnie, de motie van de SP juist wel steunde. Kamerlid Bisschop: „Voor ons was van belang dat het hier om een zeer kwetsbare groep gaat, die nadrukkelijk is omschreven als weeskinderen. Dat betekent dat we later niet geconfronteerd kunnen worden met een stoet familieleden die ook nog naar Nederland wil komen. Maar het is triest dat de motie het niet haalde doordat een deel van de coalitie dit per se niet wil.”