Kamer krijgt oud-griffier als integriteitsadviseur

Biesheuvel-Vermeijden. beeld ANP, Bart Maat

Oud-griffier Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden krijgt opnieuw een functie in de Tweede Kamer.

Het Presidium, de uit de Kamervoorzitter en acht senior-Kamerleden bestaande, dagelijkse leiding van de Tweede Kamer heeft haar benoemd als onafhankelijk adviseur integriteit. De benoeming is het zoveelste uitvloeisel van een reeks kritische rapporten over de Tweede Kamer, opgesteld door integriteitswaakhond GRECO van de Raad van Europa.

Naar aanleiding van de publicaties van de toezichthouder riep de Tweede Kamer in 2013 een werkgroep van Kamerleden in het leven, die integriteitsaanbevelingen moest doen. Deze Kamerleden kwamen in 2014 met het voorstel om in het Reglement van Orde van de Tweede Kamer op te nemen dat volksvertegenwoordigers voortaan hun nevenactiviteiten en andere relevante belangen moesten melden in een register. Ook ontvangen geschenken en voordelen én door derden betaalde, buitenlandse reizen moesten worden vastgelegd.

Oud-justitieminister Sorgdrager van D66 werd aangesteld als vertrouwenspersoon.

Volgens de Europese waakhond gingen de maatregelen echter nog niet ver genoeg en had de Kamer nog onvoldoende beleid bepaald ten aanzien van contacten van Kamerleden met lobbyisten. Ook ontbrak het nog aan een systeem van toezicht en handhaving. In die lacune moet de benoeming van Biesheuvel nu voorzien. Haar komst verdient de voorkeur boven andere opties, zoals het introduceren van een heel nieuw toezichtsorgaan, schreef de werkgroep die na enkele kritische GRECO-vervolgrapporten opnieuw bijeen werd geroepen.

Het is de bedoeling dat de oud-griffier jaarlijks geanonimiseerd verslag uitbrengt van de kwesties waarover ze is geraadpleegd, inclusief haar adviezen. Ook de leidraad en de bepalingen over de omgang met lobbyisten is donderdag door het Presidium naar de Kamer gestuurd.

Eerder dit jaar besloot ook de Eerste Kamer tot het opstellen van een Senaatsbrede gedragscode. De controle daarvan is in handen van de voorzitter en de twee ondervoorzitters. Hun oordelen over integriteitskwesties worden openbaar gemaakt.