Kamer kibbelt over wijze van invoering acceptatieplicht

Pieter Duisenberg (VVD). beeld ANP

Tweede Kamerfracties die acceptatieplicht in het onderwijs willen, kibbelen over de wijze van invoering.

Dat bleek woensdag tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting voor 2017. Een Kamermeerderheid wil al jaren dat alle scholen alle leerlingen toelaten die zich aanmelden, mits de leerlingen zich aan de gestelde schoolregels houden. De PvdA heeft sinds 2006 een initiatiefwetsvoorstel op de plank liggen, maar heeft dat tot nu toe niet officieel ingediend. Dit omdat er geen meerderheid voor is, stelde Kamerlid Vermue woendag tijdens het debat.

De VVD vindt het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA, dat mede wordt ondersteund door SP, D66 en GroenLinks, kwalitatief onder de maat. Volgens het initiatief is de acceptatieplicht nodig om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. De VVD heeft in het verleden laten weten dat de koppeling met het integratiebeleid niet juist is. De partij liet zich niet uit over de kwestie.

Bekend is dat PvdA en VVD geen haast met de wet willen maken om SGP en ChristenUnie (CU) niet voor het hoofd te stoten. Deze fracties gaven de coalitie in de achterliggende jaren steun voor omstreden wetsvoorstellen. In ruil daarvoor bleef onder meer deze wet op de plank liggen.

SP-Kamerlid Van Dijk wil nu haast maken met de invoering van de acceptatieplicht. Hij dreigt met een eigen wet te komen als de PvdA niet binnen enkele weken het voorstel indient. D66 en GroenLinks steunen de SP bij de snelle invoering. GroenLinks-Kamerlid Grashoff las tijdens het debat de toelatingsvoorwaarden voor van het reformatorisch Hoornbeeck College in Amersfoort en noemde die „niet meer van deze tijd.”

CU en SGP verzetten zich tegen invoering van de wet. Volgens CU-Kamerlid Bruins zet Van Dijk een „waanbeeld” neer met zijn opmerking dat bijzondere scholen segregatie in de hand werken. Slechts 2 procent van de scholen heeft een gesloten toelatingsbeleid.

SGP’er Bisschop benadrukte dat scholen op basis van artikel 23 van de Grondwet, waarin de onderwijsvrijheid vastligt, het recht hebben om leerlingen te weigeren.