Kamer debatteert donderdag over verhuizing marinierskazerne

Een mariniersoefening op het strand van Vlissingen. beeld ANP

De Tweede Kamer debatteert aanstaande donderdag over de perikelen rond de verhuisplannen van de marinierskazerne uit Doorn.

Volgens SGP-Kamerlid Chris Stoffer is er sprake van een „vertrouwensvraag.” Daarom verzocht hij de Kamer dinsdag om nog deze week, voordat de Kamer met voorjaarsreces gaat, te debatteren over de kwestie. Eerder vroeg GroenLinks al een debat aan over de voorgenomen verhuizing. Na overleg met die partij deed Stoffer het verzoek om dit debat naar voren te halen. Die wens werd breed gedeeld door de Kamer.

„Hier speelt een vertrouwensvraag, want er blijkt maandenlang onderhandeld en gesproken te zijn met Gelderland en Apeldoorn zonder dat Zeeland en Vlissingen daarvan afwisten. Dan heb je het echt over de vraag: kunnen we de overheid op deze manier vertrouwen?”, aldus het SGP-Kamerlid.

Stoffer wil dat naast verantwoordelijk staatssecretaris Visser (Defensie) ook minister Knops van Binnenlandse Zaken aanwezig is. Vrijdag maakte het kabinet bekend dat een speciaal adviseur zal worden aangewezen, die onder regie van Knops de compensatiemogelijkheden voor Zeeland zal onderzoeken.

In Zeeland heeft de SGP een motie opgesteld over het afblazen van de verhuizing naar Vlissingen. De bedoeling is dat daarover in alle Zeeuwse gemeenten wordt gestemd. De moties moeten vervolgens naar het kabinet en de Kamer worden gestuurd. In de tekst wordt onder meer gesteld dat compensatie „ruimhartig dient te zijn, gezien de enorme schade.”