Kamer bespreekt jaarstukken over 2018

De Tweede Kamer debatteert dinsdag met minister Wopke Hoekstra van Financiën over het financiële reilen en zeilen van de Rijksoverheid in 2018. Het debat volgt krap een week na de presentatie van de jaarverslagen van de ministeries en van de overheid als geheel op Verantwoordingsdag, ook wel gehaktdag genoemd.

Hoekstra zal zich moeten verweren tegen scherpe kritiek van de Algemene Rekenkamer, die de boekhouding maar een krappe voldoende gaf. Het scheelde weinig of het financiële jaarverslag had moeten worden afgekeurd omdat van een te groot deel van de uitgaven de onderbouwing rammelde, waarschuwde Rekenkamer-president Arno Visser.

De minister moest bovendien maandag een pijnlijke blunder opbiechten. In de jaarrekeningen van drie ministeries is door een fout van de Belastingdienst een te laag bedrag aan uitbetaalde voorschotten op toeslagen opgenomen. Ook de controleurs van de Auditdienst Rijk (ADR) hadden die blunder over het hoofd gezien.

Voor het bredere plaatje van de overheidsfinanciën heeft de fout geen gevolgen. Het begrotingsoverschot is vorig jaar verder opgelopen. Dankzij de bloeiende economie haalde de overheid flink meer belastingen op. De uitgaven namen ook toe, maar minder sterk dan de inkomsten. Dat komt mede doordat het kabinet er niet in slaagde al het gereserveerde geld te besteden.