Kabinet maakt goede sier met klimaat

Maandoverzicht maart 2019
Premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat reageerden woensdag op de doorrekening van het klimaatakkoord. beeld ANP, Bart Maat

Met nog een week te gaan voor de Provinciale Statenverkiezing maakt premier Rutte goede sier bij de kiezer met klimaatplannen die de burgers ontzien. Links heeft het nakijken.

Ongeveer een uur gaat woensdag alle aandacht uit naar de berekeningen die het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PvL) presenteerden over het klimaatakkoord. Daarna eist Rutte de regie op.

De conclusies van de rekenmeesters van CPB en PBL liegen er niet om. Het kabinet gaat de gestelde klimaatdoelen, namelijk de kooldioxide-uitstoot in 2030 met 49 procent verminderen, niet halen. De planbureaus zijn kritisch over de manier waarop het kabinet de industrie wil belasten. Het voorgestelde boetesysteem voor kooldioxide-uitstoot is moeilijk uitvoerbaar. Verder zouden vooral de lagere en middeninkomens de rekening moeten betalen.

Op een inderhaast aangekondigde, maar –naar later bleek– een zorgvuldig voorbereide persconferentie, kondigen premier Rutte en minister Wiebes van Economische Zaken aan dat het bedrijfsleven meer moet gaan betalen en de burgers minder. Het kabinet geeft het verzet tegen een CO2-heffing voor bedrijven op, benzine- en dieselauto’s worden niet zwaarder belast en de energiebelasting voor burgers gaat minder snel omhoog.

Vlucht naar voren

ChristenUnie-voorman Segers mag woensdagavond wereldkundig maken dat de coalitie al begin februari besloot om deze extra klimaatmaatregelen in de steigers te zetten. In alle stilte is daar de afgelopen weken aan gewerkt.

Door deze vlucht naar voren gaat de rest van de dag de aandacht niet uit naar de cijfers van de planbureaus, maar naar de aanvullende maatregelen die het kabinet wil nemen. De rekenmeesters kunnen opnieuw aan het werk. Eind april komt het kabinet met concrete voorstellen.

Rutte en Wiebes nemen door hun actie de wind uit de zeilen van de linkse oppositie. Die hadden in de komende dagen natuurlijk heel graag de coalitiepartijen willen inwrijven dat ze de klimaatdoelen niet halen. Nu heeft het kabinet het initiatief weer naar zich toe getrokken. De linkse oppositie heeft het nakijken. Hun belangrijkste wapen in de campagne is hen uit handen geslagen.

Winst uit verlies

Maar politici zijn er altijd goed in om in verlies toch nog voordeel te zien. Zo betitelt GroenLinks-voorman Klaver de CO2-heffing voor bedrijven als een enorme winst voor zijn partij. En in een adem stelt hij een soort tussentijdse klimaatformatie voor met het kabinet. Want hij heeft nog wel enkele wensen op het gebied van luchtvaart en bio-industrie. Maar dat kan de GroenLinkser op zijn buik schrijven. CDA-fractievoorzitter Buma maakt daar woensdag korte metten mee. Hij is nog niet vergeten hoe Klaver ruim anderhalf jaar geleden wegliep van de formatietafel.

Toch handelt het kabinet woensdag strategisch effectief. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie neemt onrust weg bij burgers en het biedt een gevulde uitgestoken hand naar de oppositie. Het kabinet gaat werk maken van de ambitie die het zichzelf heeft gesteld, namelijk de geschiedenisboekjes in te gaan als de groenste regering ooit.