Kabinet hoopt op ChristenUnie in debat over verdrag met Canada

CU-Kamerlid Joël Voordewind. beeld ANP

Het kabinet hoopt dat de ChristenUnie woensdag zal helpen het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) door de Tweede Kamer te loodsen. Het is een netelig onderwerp voor de regeringspartij. In 2016 stemde ze nog tegen het verdrag.

Dat de partij met het verdrag worstelt bleek vorig jaar al toen het debat over CETA op haar verzoek werd uitgesteld. De fractie had „tijd nodig om erover na te denken”, zei Kamerlid Joël Voordewind bij de behandeling van de begroting van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel.

Voor de kleinste coalitiepartij is vooral belangrijk dat de kringlooplandbouw in Nederland niet de dupe wordt van het verdrag en dat de voedselveiligheid niet wordt aangetast. Bezwaren tegen het geschillenmechanisme lijken door toezeggingen te zijn weggenomen. Dat biedt perspectief voor het kabinet.

Door CETA worden vrijwel alle importheffingen afgeschaft. In september 2017 zijn 29 van 30 hoofdstukken van het verdrag in werking getreden. Alleen het geschillenmechanisme waarmee conflicten tussen bedrijven en overheden kunnen worden oplost, wordt nog niet toegepast.

Boeren vrezen oneerlijke concurrentie. De sector is verdeeld over CETA. De grote lobbyclub LTO is zeer positief, maar kleine clubs zijn tegen. Ook is er verzet van vakbonden en milieuorganisaties. Zij vrezen dat het verdrag ten koste gaat van dieren- en milieurechten en arbeidsomstandigheden. Ook maken zij zich zorgen over schadeclaims van grote bedrijven.

Volgens het kabinet worden Europese standaarden niet verlaagd door het verdrag. Het wijst er ook op dat sinds de invoering van het verdrag de landbouwsector er vooral van heeft geprofiteerd. Met CETA wordt de geschillenbeslechting volgens het kabinet flink gemoderniseerd.

Mocht de ChristenUnie het kabinet helpen, dan wacht een volgende en grotere hobbel. In de Eerste Kamer is ook met de steun van de ChristenUnie geen meerderheid voor het verdrag. Dat komt omdat de PvdA haar steun voor het verdrag in oktober introk.

2020-02-11-OPN1-Ede_column_S_P__Rina_Molenaar_-4-FC-V_webColumn: Wat maakt een land gelukkig?

Esther_tractor_CETAChristenUnie, houd je principes vast en verwerp CETA