Kaag: Zorg voor eenzamen is maatschappelijke plicht

Kaag. beeld ANP, Rob Engelaar

Na CDA-minister Hugo de Jonge (VWS) heeft ook minister Sigrid Kaag (D66) in een kerkdienst aandacht gevraagd voor het „schrikbarende” aantal eenzamen in de samenleving.

Kaag preekte zondag in de Singelkerk in Amsterdam.

De minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ging voor in een dienst in de zogeheten serie ”Preek van de Leek.”

Mede door de komst van de smartphone is de onderlinge communicatie tussen mensen sneller en oppervlakkiger geworden, zei Kaag in haar preek. „We laten degenen die niet aan onze succesverwachting voldoen uit ons leven drijven. Dat drukt onevenredig hard op degenen die afhankelijk en hulpbehoevend zijn. We duwen hen weg naar de marges, met eenzaamheid als gevolg.”

Kaag zei verder dat Nederland te veel gericht is op het vergaren van materiële welvaart. Ook daardoor dreigen arme Nederlanders en ouderen naar de randen van het bestel te worden verwezen, zei ze tijdens de dienst. Zorgen voor eenzamen is volgens Kaag „de plicht van een samenleving.”

De Jonge zei vorige week zondag als lekenprediker in de Haagse Kloosterkerk dat het onze scheppingsopdracht is om er te zijn voor anderen die op ons rekenen. „Dat hoeft niet alleen met grootse prestaties”, aldus de bewindsman. „Het begint bij wat we zelf doen om het leven van een ander een beetje beter te maken. Iemands eenzaamheid verlichten of doorbreken, dat kunnen we allemaal.”