Juncker wil dat Europa met één stem spreekt

Jean-Claude Juncker. beeld AFP, Aris Oikonomou

Als de Europese Unie met één stem spreekt kan zij haar wil opleggen aan anderen. „We moeten meer een wereldspeler worden en meer eenheid tonen.” Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie zei dat in zijn vierde grote beleidstoespraak, de jaarlijkse State of the Union.

Als Europa zich beter bewust is van zijn politieke en soms ook militaire macht, kan het veel meer invloed uitoefenen, aldus de Luxemburger. Europa moet volgens hem van de tribune komen en het voortouw nemen op tal van terreinen, waaronder handel en defensie. „De wereld wil een sterker Europa.” Hij verwees naar zijn deal met de Amerikaanse president waarmee vooralsnog een handelsoorlog is voorkomen.

Juncker wil van de EU „een unie maken die elke dag een beetje perfecter is”. We kunnen onze stabiliteit exporteren, aldus Juncker. Hij pleitte voor aansluiting van de Balkanlanden bij de EU. „Anders zullen andere landen onze buren inpalmen.”

Om slagvaardiger te kunnen optreden, komt de commissie met voorstellen om op bepaalde terreinen van het buitenlandbeleid, zoals mensenrechten, het instellen van sancties en civiele missies naar crisisgebieden, meerderheidsbesluiten te kunnen nemen in plaats van alleen met unanimiteit. Dat moet een einde maken aan de huidige „droevige diplomatieke versplintering” waardoor lidstaten „elkaar tegenwerken”.

Onder meer over China, Venezuela en Jeruzalem bleek de EU eerder niet in staat een eensgezinde positie in te nemen. Door snel tot een robuust standpunt te komen, krijgt Europa internationaal veel meer gewicht, is het idee.

Junckers termijn loopt volgend jaar af, maar hij wil nog geen definitieve balans opmaken. „Zover zijn we nog niet.”