Joodse kritiek op SGP-manifest islam

Rabbijn Lody van de Kamp maakt kritische kanttekeningen over het islammanifest van de SGP. beeld RD

Op het manifest over de islam dat de SGP deze week presenteerde, komen bij de partij veel reacties binnen, zowel lovend als afkeurend. Rabbijn Lody van de Kamp reageert kritisch. „De geest van ds. Kersten waart blijkbaar nog rond op de SGP-burelen.”

Van de ruim zestig mails die binnenkwamen, is driekwart positief getoonzet, zegt een fractiewoordvoerder. Behalve uit de achterban komen ook positieve reacties van daarbuiten, zoals uit rooms-katholieke kring.

Een opvallende reactie is die van rabbijn Van de Kamp. Op nieuwwij.nl beschrijft hij eerst hoe hij als Jood, vanaf de jaren tachtig, de SGP steeds beter heeft leren kennen en waarderen. „Wat ooit begon als een stroef gesprek in een pastorie op de Veluwe, eindigde jaren later in een tweetal studiedagen. Op die dagen dachten wij als gesprekspartners het verleden, dat als een dikke scheidsmuur tussen ons in stond, achter ons te kunnen laten.”

ANP-39062559SGP presenteert kritisch manifest over islam

Een van de pijnpunten uit de wordingsgeschiedenis van de SGP zijn uitlatingen van partijoprichter ds. G. H. Kersten, die, aldus Van de Kamp, „in zijn ”Korte lessen over Kort Begrip” schreef dat de Jood wat hem in de oorlogsjaren overkwam uiteindelijk aan zichzelf te danken had vanwege het afwijzen van Jezus Messias.”

Toen Van de Kamp het islammanifest van de SGP las, kwamen oude pijnpunten deels weer terug. „Ik lees over vluchtelingen en dat er „niet nog meer personen met een grote afstand tot onze cultuur naar Nederland moeten worden gehaald.” Er staat iets over „meer islam is geen verrijking.” In één adem worden „vluchtelingen, asielzoekers en radicale moslims genoemd.” (...) Nu gaat het niet meer over de Joden. Nu zijn het de moslims die het gaan ontgelden”, aldus de rabbijn, die concludeert dat de „geest van ds. Kersten” nog steeds „rondwaart” bij de SGP.

SGP-leider Van der Staaij heeft inmiddels een koffieafspraak met Van de Kamp. „Zeker ook uit Joodse hoek worden wij aangemoedigd de duistere kanten van de islam niet te verbloemen, maar eerlijk aan de orde te stellen”, repliceert Van der Staaij.