Interim-SGP-voorzitter Van Leeuwen: Vertrouwen herstellen prioriteit

Bestuurscrisis SGP
Van Leeuwen. beeld RD, Henk Visscher

De zaterdag naar voren geschoven interim-SGP-partijvoorzitter Maarten van Leeuwen ziet het herwinnen van het vertrouwen in de partij als zijn belangrijkste taak.

„Het is triest wat er allemaal is gebeurd. Ik ga intern en extern werken aan het herwinnen van vertrouwen. Dat is hard nodig. Meer wil ik er niet over zeggen.” Dat stelde Van Leeuwen maandagmorgen naar aanleiding van het bericht dat SGP-partijvoorzitter Zevenbergen zaterdag besloot op te stappen als voorzitter en als hoofdbestuurslid.

Zevenbergen trok zich terug naar aanleiding van de voortdurende commotie over de wachtgelduitkering van 1450 euro per maand die hij kreeg naast zijn salaris als locatiemanager van Wartburgcollege. Van Leeuwen, die vanaf 2011 tot 2018 partijvoorzitter was, neemt voorlopig de taken van Zevenbergen over.

Gezin en gezondheid

Het aftreden van Zevenbergen is een gevolg van het feit dat „de afgelopen periode het gebruik van wachtgeld door de SGP-partijvoorzitter opnieuw ter discussie is gesteld”, meldt de partij in een persbericht dat zaterdag net na de middag is verspreid. „Na oktober 2018 hoopten het hoofdbestuur en Peter Zevenbergen dit hoofdstuk af te sluiten. Dat bleek niet het geval en sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op. Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan.”

„De gebeurtenissen”, zo vervolgt het persbericht, „trekken een zware wissel op de partij en op Zevenbergen zelf, zijn gezin en gezondheid. Mede hierom heeft hij in overleg met het hoofdbestuur besloten zijn functie als partijvoorzitter neer te leggen.”

Volgens vicevoorzitter ds. G. W. S. Mulder heeft het partijbestuur „kennisgenomen van dit besluit. Gezien de ontstane situatie is dit, hoe pijnlijk ook, verstandig. Het hoofdbestuur wil tegelijk zijn waardering uitspreken voor al het goede werk dat Zevenbergen voor de partij deed. Een lange tijd heeft hij zijn kwaliteiten op diverse plaatsen in de partij ingezet.”

Op de vraag wie de achterliggende dagen het initiatief nam om het vertrek van Zevenbergen überhaupt aan de orde te stellen, het partijbestuur of Zevenbergen zelf, wil ds. Mulder liever niet ingaan. „Het besluit dat Peter Zevenbergen nu heeft genomen, is de afsluiting van een proces. Als vicevoorzitter van de SGP heb ik geen behoefte nu publiekelijk terug te blikken op dat proces. Ik wil vooral kwijt dat ik Peter dankbaar ben dat hij met dit besluit zichzelf en de partij een goede mogelijkheid biedt om naar de toekomst te kijken.”

Over Zevenbergens opvolger, Van Leeuwen, zegt ds. Mulder: „Wij spreken de verwachting uit dat onder zijn leiding binnen de partij rust en vertrouwen zullen weerkeren.”

Procedure verkiezingen

Een van de zaken die het hoofdbestuur gaat oppakken is een nieuwe procedure voor de verkiezing van het hoofdbestuur en van de partijvoorzitter. Op dit moment kiest de algemene vergadering hoofdbestuursleden uit tweetallen die het partijbestuur stelt. Hoofdbestuursleden kunnen maximaal vier keer een periode van vier jaar zitten. Op de keuze voor een partijvoorzitter hebben partijleden geen invloed. Het partijbestuur kiest uit zijn eigen midden een voorzitter. Van Leeuwen wilde niets zeggen over de oplossingsrichting die hem voor ogen staat. Uit de wandelgangen valt wel op te maken dat het hoofdbestuur al eerder dan afgelopen zaterdag nadacht over een andere wijze van verkiezing voor het hoofdbestuur en de partijvoorzitter. Door de kwestie-Zevenbergen komt een en ander in een stroomversnelling.

Joost Griep, voorzitter van de SGP-kiesvereniging Alblasserdam, geeft desgevraagd aan dat hij het besluit van Zevenbergen om terug te treden „verstandig” vindt. „Ik ben blij met deze uitkomst, omdat dit naar mijn stellige overtuiging in het belang van de partij is”, aldus Griep. Het bestuur van de kiesvereniging Alblasserdam vroeg een jaar geleden binnenskamers al om het terugtreden van Zevenbergen als partijvoorzitter en herhaalde dat verzoek onlangs publiekelijk.

SGP-fractievoorzitter Van der Staaij heeft geen behoefte om apart te reageren. Hij schaart zich achter het partijbestuur. Op Twitter stellen diverse partijprominenten dat het aftreden van Zevenbergen goed is voor de politieke integriteit van de SGP.