Informateur Dordrecht: ‘Zet huidige coalitie voort’

beeld ANP

De huidige coalitie van Beter voor Dordt, VVD, CDA en CU/SGP is de meest realistische en stabiele combinatie om ook in de komende vier jaar het college van Dordrecht te vormen. Dit college krijgt vijf wethouders.

Dat is de conclusie van informateur Peter van der Velden naar aanleiding van gesprekken met vertegenwoordigers van alle fracties van de gemeenteraad. Van der Velden heeft zijn verslag dinsdag aangeboden aan de gemeenteraad.

Voortzetting van de huidige coalitie betekent volgens Van der Velden niet doorgaan op de oude voet. De informateur constateert dat alle partijen vinden dat het nieuwe college meer dan voorheen samenwerking moet zoeken met andere partijen in de raad en strategische partners in de stad en daarbuiten.

Op verzoek van verscheidene partijen is een bijzondere rol weggelegd voor de Verenigde Seniorenpartij. De informateur adviseert om de expertise en ideeën van deze partij op het gebied van ouderenbeleid en samenwerking met de stad een plaats te geven in het coalitie-akkoord. Enerzijds om dit akkoord inhoudelijk te versterken, anderzijds om de stabiliteit van de coalitie te vergroten, bijvoorbeeld in de vorm van gedoogsteun.

Van der Velden constateert dat er onvoldoende draagvlak is voor een raadsprogramma, waaraan alle partijen in de raad meeschrijven. De opgaven waar Dordrecht voor staat zijn urgent en dat vraagt volgens de informateur besluitvaardigheid en tempo. Combinaties met andere partijen in het college zijn in de ogen van de informateur niet levensvatbaar. Hetzij door grote inhoudelijke verschillen, hetzij door onvoldoende vertrouwen in elkaar.

De informateur was van februari tot september vorig jaar waarnemend burgemeester van Dordrecht.