Iedereen opgenomen in donorregister

Orgaandonatie
Minister Klink voelt niets voor een systeem waarbij iedereen die geen bezwaar maakt automatisch donor is. Foto ANP ANP

DEN HAAG – Iedereen wordt voortaan in het donorregister opgenomen. Van mensen die zichzelf niet registeren, wordt automatisch vastgelegd dat zijn of haar nabestaanden beslissen.

Dat is de belangrijkste wijziging die minister Klink van Volksgezondheid in het donorregistratiesysteem wil doorvoeren. Het kabinet gaf daarvoor vrijdag groen licht.

De overheid stelt zich niet langer neutraal op ten aanzien van orgaandonatie, zei Klink in een toelichting. Het kabinet zou het liefst zien dat iedereen zich als orgaandonor laat inschrijven.

Het staat iedereen nu vrij zich wel of niet te laten registeren. Als mensen dat wel doen, kunnen ze kiezen uit vier mogelijkheden: 1: Ja, ik wil donor zijn, 2: Nee, 3: Mijn naasten beslissen en 4: Een specifiek persoon beslist. Klink voert een vijfde optie in: Ja, ik geef toestemming voor donatie, mits mijn nabestaanden instemmen.

Hij gaat iedereen aanmoedigen zich te registeren. Van mensen die dat toch niet doen, wordt automatisch vastgelegd dat zijn of haar nabestaanden beslissen.

Klink wijkt af van het advies dat een speciale commissie hem deze week gaf. Die stelde voor mensen die zich niet registeren, automatisch aan te merken als donor. De minister vindt dat te ver gaan. „Het lichaam van een overledene is geen eigendom van de overheid.”

De minister hoopt met deze aanpassingen op een kwart meer orgaandonoren.

De ChristenUnie is op zich positief over de plannen van Klink, al noemt Kamerlid Wiegman de voorstellen „iets te vrijblijvend.” Ze is bang dat mensen de keuze te gemakkelijk overlaten aan hun nabestaanden. Wiegman gaat actief haar eigen alternatief voor een vijfde optie promoten: 18 jarigen die nog geen keus kunnen maken, kunnen aangeven dat hun later opnieuw mag worden gevraagd of ze donor willen zijn. Ze worden daar dan regelmatig aan herinnerd.

De Nierpatiënten Vereniging Nederland en de Stichting Hartpatiënten Nederland vinden de plannen van Klink niet ver genoeg gaan.