Harde reacties in Kamer na kazernebesluit

Vicepremier De Jonge licht het kabinetbesluit toe om de marinierskazerne niet naar Vlissingen te verhuizen.  beeld ANP, Remko de Waal

In de Tweede Kamer vallen harde woorden over het kabinetsbesluit om af te zien van de vestiging van de marinierskazerne in Vlissingen.

„Het besluit van het kabinet om na jaren van beloftes, voorbereidingen en talmen alsnog af te zien van de vestiging van een marinierskazerne in Vlissingen is contractbreuk. Als je ziet hoe er geklungeld is en de Zeeuwen aan een touwtje zijn gehouden, kan ik tot geen andere conclusie komen. De hele gang van zaken is buitengewoon laakbaar.”

Dat zegt SGP-kamerlid Stoffer in reactie op het bericht om de marinierskazerne in Doorn niet over te plaatsen naar Vlissingen, maar naar Nieuw Milligen. SGP-fractievoorzitter Van der Staaij doet er nog een schepje bovenop: „Wat een bestuurlijk onvermogen van dit kabinet en ongehoorde belediging van de Zeeuwen. Jarenlang dralen, en dan ook nog geen goed alternatief uitgewerkt.”

406421922_webRinus van Schendelen: Zeeuwen moeten beetje brutaler worden

Ook coalitiegenoten VVD, CDA en ChristenUnie vinden dat het kabinet niet fraai handelt, maar ze gebruiken niet zulke ronde bewoordingen als de SGP.

VVD-Kamerlid Bosman baalt er „als Zeeuw enorm van dat de mariniers niet naar Zeeland komen”, maar hij ziet ook positieve kanten: „Eindelijk is er duidelijkheid voor Zeeland en de mariniers.”

CDA-Kamerlid Van Helvert wil van het kabinet weten waarom de marinierskazerne niet gewoon naar Zeeland kon.

ChristenUnie-Kamerlid Voordewind is kritischer: „De ChristenUnie staat voor versterking van de regio en een overheid die haar afspraken nakomt. We hebben er dan ook altijd voor gepleit om de marinierskazerne zoals afgesproken naar Zeeland te laten gaan. Dat is belangrijk voor de Zeeuwse werkgelegenheid en economie. Het kabinet kiest nu een andere koers en neemt zich voor om de verhuizing af te blazen. Dat is teleurstellend. Als het kabinet definitief besluit om de kazerne niet in Zeeland te vestigen, dan kan dat alleen overwogen worden als er een serieus compensatiepakket wordt afgesproken.”

2020-02-15-BIN1-bij-polman15-1-FC_webZeeland over afblazen kazerne: We zijn bedrogen

Ook de linkse partijen keuren de handelwijze van het kabinet af: GroenLinks-Kamerlid Diks hekelt de „hopeloze communicatie vanuit het kabinet” die de Zeeuwen aan het lijntje hield. „Klucht, drama en soap ineen,” zo stelt PvdA’er Kerstens.

Ook vicepremier De Jonge erkende dat „het vertrouwen van de Zeeuwen is geschaad.” Dit is volgens hem „een bittere pil.”