GroenLinks: Laat geriater mee-adviseren over operatie oudere

beeld Philip Vanoutrive

Ouderen die voor een ingrijpende operatie staan, zouden vaker door het ziekenhuis in staat moet worden gesteld om daarover van gedachten te wisselen met een geriater.

Dat voorstel deed GroenLinks-Kamerlid Ellemeet woensdag tijdens een debat.

„De geriater zit nu nog te weinig aan tafel”, aldus Ellemeet. „Daardoor dreigt ofwel het risico op onderbehandeling, of dat op overbehandeling.” Een 80-plusser die nog steeds de marathon loopt en zo fit is als een hoentje wordt misschien een nieuwe heup ontraden, schetste Ellemeet. „Iemand van 70 die door een stapeling chronische ziekten in een complex herstel- en revalidatieproces is beland, denkt misschien: Had ik nog maar even met deze operatie gewacht.”

Voor het debat sprak het Kamerlid met de media, waarop een actualiteitenprogramma suggereerde dat Ellemeet elke vorm van doorbehandelen bij 70-plussers ter discussie wilde stellen. „Beslist niet”, lichtte Ellemeet tijdens het debat toe. „Iedereen heeft recht op de beste zorg en de patiënt beslist. Wel kan er belangrijke gezondheidswinst worden geboekt door de geriater eerder bij een overleg te betrekken, en mogelijk ook financiële winst maar daar is het GroenLinks niet om te doen.”

Bij enkele collega-Kamerleden riep Ellemeets betoog nog enkele vervolgvragen op. Zo vroeg CDA-Kamerlid Van den Berg of Ellemeet twijfelde aan het beoordelingsvermogen van medisch-specialisten zoals chirurgen. „Niet elke arts heeft in zijn opleiding voldoende kennis meegekregen over oudere patiënten”, reageerde ze daarop.

SGP-Kamerlid Van der Staaij wilde weten hoe Ellemeet denkt te voorkomen dat 70-plussers door haar voorstel het gevoel kunnen krijgen dat zij een verzoek om een operatie vanwege hun leeftijd extra moeten motiveren. „Door het debat over overbehandeling integer te voeren en het beeld dat van mijn voorstel dreigt te ontstaan op het riool dat Twitter soms is, te bestrijden”, aldus Ellemeet.