Gaswinning Groningen stopt al in 2022

Minister Wiebes (Economische Zaken). beeld ANP

Het kabinet wil de gaswinning in Groningen al in 2022 stoppen, in plaats van uiterlijk 2030, waarvan eerst werd uitgegaan. Dat zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Voor het komende gasjaar wil Wiebes de winning al terugbrengen naar onder de veilig geachte grens van 12 miljard kuub, in plaats van 15,9 miljard kuub zoals in eerste instantie gedacht. Het zijn volgens de bewindsman juist de technische oplossingen die ervoor hebben gezorgd dat de gaswinning sneller omlaag kan.

Het besluit de gaswinning sneller af te bouwen zal gevolgen hebben voor de schatkist, erkent Wiebes. „Dat gaan we allemaal later zien. Financiële overwegingen hebben hierin niet voorop gestaan, zijn niet leidend geweest.”

‘Geweldig nieuws voor Groningers’

Wiebes onderstreept dat de veiligheid van Groningers een belangrijke en „landelijke kwestie” is. „Daar horen maatregelen bij die ik niet in elk geval zou overwegen maar die in dit geval wel proportioneel kunnen zijn.” Daarmee doelt hij onder meer op een wetswijziging waarmee het na 2022 voor de negen grootste afnemers verboden wordt Gronings gas af te nemen.

Wiebes had al aan de Kamer beloofd voor 1 oktober met informatie te komen over het komende gasjaar, dat loopt tot oktober 2020. Hij houdt wel de optie open om in extreem koude winters toch nog gas te winnen in Groningen.

Kamer positief over verlaging gaswinning

Het Staatstoezicht op de Mijnen dringt er al lange tijd op aan de winning terug te brengen tot maximaal 12 miljard kubieke meter. De kans op aardbevingen komt volgens de toezichthouder pas op een aanvaardbaar niveau als de gaswinning onder die grens blijft.
Wiebes kreeg eerder dit jaar een tik op de vingers van de Raad van State. Die was er vooral kritisch over dat de minister niet goed wist uit te leggen waarom gaswinning in het nieuwe gasjaar niet verder omlaag kon.

Vooral het toevoegen van stikstof aan gas uit het buitenland draagt bij aan de verdere vermindering van de gaswinning. Door stikstof toe te voegen aan het geïmporteerde gas, wordt het geschikt gemaakt voor Nederlandse consumenten. Daardoor is vervolgens weer minder gas uit de Groningse bodem nodig.