„Europees OM ook voor terrorismezaken”

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) moet naast grootschalige btw-fraude en misbruik van EU-fondsen ook grensoverschrijdende terrorismezaken kunnen behandelen. De Europese Commissie stelt dat voor.

De uitwisseling van informatie tussen lidstaten verloopt nu soms stroperig. „We moeten terroristen op een meer gecoördineerde manier kunnen vervolgen in onze unie”, aldus voorzitter Jean-Claude Juncker. „Want terroristen kennen geen grenzen. Europeanen verwachten terecht dat de EU ze veilig houdt.”

Van de 28 lidstaten doen er 22 mee met het EOM, waaronder Nederland. Ons land is echter tegenstander van uitbreiding van het mandaat met bijvoorbeeld terrorismebestrijding.

Het EOM gaat eind 2020 van start. Elke deelnemende lidstaat stationeert een aanklager in het hoofdkwartier in Luxemburg. De rechtspraak blijft nationaal.