Energierekening gaat dit jaar toch niet omlaag

Premier Rutte (r.) en leider van GroenLinks Klaver (l.) tijdens het Kamerdebat. beeld ANP, Robin Utrecht

GroenLinks en PvdA stelden zich donderdagavond constructief op tijdens een debat over de doorrekening van het klimaatakkoord. Maar ze kregen het toch niet voor elkaar om de energierekening voor burgers dit jaar nog te verlagen.

Woensdag blokkeerde de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nog een Kamerdebat over de cijfers die het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving diezelfde dag presenteerden over het klimaatakkoord. Maar 24 uur later kwam het debat er toch. Alle Kamerleden wilden graag nog voor de Statenverkiezingen hun zegje doen over de extra maatregelen die het kabinet woensdag onverwacht aankondigde. Zo stelde het kabinet voor om de energierekening voor burgers te verlagen en het bedrijfsleven zwaarder aan te slaan. Ook zal er een kooldioxideheffing komen voor bedrijven.

Opmerkelijk dat GroenLinks-fractievoorzitter Klaver al direct na de presentatie zei dat hij voor het eerst „een gevulde hand” van de regering zag richting oppositie. GroenLinks hamert al maanden op een CO2-heffing. Het kabinet wees die steeds af, maar toen de planbureaus concludeerden dat het boetesysteem dat het kabinet voor ogen had, niet werkt, ging het kabinet overstag.

Tijdens de discussie van donderdagavond, die sterk het karakter had van een verkiezingsdebat, stelde Klaver zich constructief op. GroenLinks, die op forse winst staat in de peilingen, zou een van de kandidaten kunnen zijn om de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen.

Klaver probeerde zijn positie donderdagavond zoveel mogelijk uit te buiten, maar daar kreeg hij weinig kans voor. De coalitie vond het kennelijk voldoende dat de GroenLinkser zijn CO2-heffing had binnengehaald. Rutte benadrukte dat Klaver er niet op moet rekenen dat het kabinet na de Provinciale Statenverkiezingen van volgende week er een „klimaatformatie” gaat starten met GroenLinks.

Overigens viel het ook op dat PvdA-fractievoorzitter Asscher ook vol lof was over de nadere invulling van het klimaatbeleid die Rutte en Wiebes woensdag voorstelden.

PVV en Forum voor Democratie stelden zich kritisch op. Wilders kon het maar niet begrijpen dat de VVD in het klimaatdebat steun zoekt bij GroenLinks. En Baudet, die halverwege het debat naar een tv-talkshow vertrok, denkt dat met de huidige stand van de technologie het klimaatbeleid voor een economische strop gaat zorgen.

De linkse partijen probeerden donderdagavond gezamenlijk om de energierekening voor burgers dit jaar nog omlaag te brengen. Het is een sympathiek voorstel, maar niet uitvoerbaar, zo reageerde minister Wiebes. Hij had de vraag voorgelegd bij de Belastingdienst, maar die ziet een verlaging niet zitten.

Klaver wees er echter op dat hij van energiebedrijven had vernomen dat een verlaging wel degelijk tot de mogelijkheden behoort. Wiebes beloofde dat uit te zoeken, maar hij voegde er direct aan toe dat hij geen verwachtingen wilde wekken. Begin volgende week zal de bewindsman de Kamer informeren over de mogelijkheden.