Eenverdiener blijft in de wachtkamer

Eenverdieners
Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) arriveert op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. beeld ANP, Bart Maat

De belastingkloof tussen één- en tweeverdieners wordt volgend jaar waarschijnlijk opnieuw niet verkleind. De opties om iets aan die kloof te doen, zijn aanwezig. Maar de politiek is te verdeeld om daadwerkelijk tot actie over te gaan.

Ruim een jaar geleden diende SGP’er Chris Stoffer twee moties in. Eén om te onderzoeken welke opties er zijn om de kloof tussen één- en tweeverdieners te verkleinen en één om concrete maatregelen te nemen hier iets aan te doen. Het antwoord van het kabinet was veelzeggend: „Ik voel mij prettig bij de motie die vraagt om na te blijven denken. Ik voel mij minder prettig bij de motie die stelt dat dit ook in maatregelen moet worden omgezet”, aldus staatssecretaris Menno Snel (Financiën).

Gezin_web„Verlaag heffingskortingen, zit niet aan toeslagen”

Afgelopen vrijdag verscheen het onderzoeksrapport naar aanleiding van de eerste motie, met een aantal mogelijkheden om de kloof tussen één- en tweeverdieners te verkleinen. Zo zou gesleuteld kunnen worden aan de inkomensgrens waarbij iemand recht heeft op zorg- of huurtoeslag. Echter, niet alle beschikbare opties worden in het rapport genoemd. Zo blijft de overdraagbaarheid van kortingen tussen partners buiten beschouwing en worden de verhogingen van de arbeidskorting die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, als voldongen feit beschouwd.

Arbeidskorting

Het grote verschil in marginale druk ontstaat namelijk vooral door een verhoging van de arbeidskorting en de stapsgewijze afschaffing van de algemene heffingskorting voor een niet-verdienende partner. Werkenden krijgen dus steeds meer korting op de inkomstenbelasting, terwijl niet-werkenden daar juist minder aanspraak op kunnen maken. Dit zorgt voor grote verschillen tussen huishoudens met twee inkomens en huishoudens met één inkomen.

Onder meer ChristenUnie (CU), SGP, CDA en SP zien dat grote verschil als onrechtvaardig. D66 en VVD zijn juist voorstander van de kloof, omdat werken maximaal moet worden gestimuleerd. Niet werken moet zo onaantrekkelijk mogelijk zijn, is hun visie.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de kloof tussen één- en tweeverdieners niet groter wordt, maar ook niet kleiner. Een zwaarbevochten compromis tussen de visies van coalitiepartijen CDA en CU aan de ene kant en D66 en VVD aan de andere kant. Veel verandering valt er deze regeerperiode van Kabinet-Rutte III dan ook niet te verwachten.

Wachtkamer

Bij de begrotingsbehandeling, die deze week zal plaatsvinden, zullen ongetwijfeld moties worden ingediend om het verschil tussen één- en tweeverdieners te verkleinen. De reactie van bewindsman Snel zal zeer waarschijnlijk lijken op die van vorig jaar: nadenken is altijd goed, maar iets doen aan het probleem ligt moeilijk. En dus moet de eenverdiener opnieuw plaatsnemen in de wachtkamer, hopend op betere tijden.