Dierenpartij: onderzoek misstanden vleessector

De Partij voor de Dieren (PvdD) wil dat het parlement een onderzoek begint naar het ’‘jarenlange falende’’ toezicht op de veehouderij en de vleessector in Nederland. Zo’n parlementaire enquête moet duidelijk maken hoe het tot allerlei misstanden is gekomen.

De PvdD reageert hiermee op de beschuldigingen van dierenrechtenorganisatie Animal Rights dat toezichthouder NVWA exportvergunningen afgeeft voor varkens en koeien die te ziek of zwak zijn voor transport.

Eerder bleek de NVWA keer op keer te falen bij het toezicht in slachthuizen en veehouderijen, aldus PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand: “Nederlandse boeren en handelaren zetten ernstig zieke dieren systematisch op transport naar het buitenland. De NVWA staat erbij, kijkt ernaar en zet nota bene een krulletje voor akkoord.”

Volgens Ouwehand tonen rapporten al jaren aan dat er in de veesector grootschalige wetteloosheid is en dat het toezicht door de NVWA niet deugt. ¨Het ministerie was hier dus allang van op de hoogte, maar koos ervoor de noodkreten te negeren.’’