Deel Kamer: Steun bij VN geen anti-Israëlmoties

Mnister Zijlstra (Buitenlandse Zaken). beel EPA, Filip Singer

Het kabinet moet in VN-vergaderingen niet langer anti-Israëlische moties steunen, vinden de regeringspartijen ChristenUnie, VVD en CDA en oppositiepartij SGP.

De Kamer heeft enkele weken geleden een motie van de SGP aangenomen dat de regering stelling moet nemen tegen het anti-Israëlsentiment bij VN-organisaties zoals Unesco en de Mensenrechtenraad. Zo stelde Unesco eerder dit jaar bijvoorbeeld dat de Tempelberg in Jeruzalem alleen voor moslims een heilige plek is.

Het lijkt er echter op dat Nederland in VN-verband tóch anti-Israëlmoties blijft steunen. Dat zou het gevolg zijn van EU-beleid. Zo stemden alle EU-lidstaten, inclusief Nederland, vorige week voor een resolutie die stelt dat „alle acties die Israël, de bezettende mogendheid, onderneemt om zijn wetten, jurisdictie en bestuur op te leggen aan de heilige stad Jeruzalem illegaal zijn en daarom van nul en generlei waarde zijn en geen enkele geldigheid hebben.”

CU, VVD, CDA hebben hierover maandag Kamervragen gesteld aan minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken). Ze vragen hem onder meer of het klopt dat „het Nederlandse stemgedrag ten aanzien van de anti-Israëlische moties en ander buitenlands beleid wordt bepaald door EU-beleid.”

De drie partijen stellen dat het stemgedrag „in strijd is” met de aangenomen motie-Van der Staaij over zulk soort VN-resoluties. Ze roepen Zijlstra ertoe op voortaan wél overeenkomstig die motie te stemmen in VN-verband.

In een afzonderlijk ingediende set vragen dringt SGP’er Van der Staaij daar eveneens bij de minister op aan. Hij wil tevens van Zijlstra horen of het juist is dat de EU in de algemene vergadering van de VN heeft gewaarschuwd dat de Unie voortaan anders gaat stemmen bij resoluties over Israël als die niet neutraler worden geformuleerd.