Debuut ‘asielbus’ en ‘mariniers’ voor Ter Apel

De veelbesproken busdienst voor asielzoekers uit Ter Apel heeft zijn eerste ritten erop zitten. De speciale bus wordt ingezet omdat bewoners van het asielzoekerscentrum in de gewone bus overlast veroorzaakten. Om de overlast daar tegen te gaan zet het ministerie van Justitie en Veiligheid ook drie speciale ‘mariniers’ in.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor het eerst in kaart gebracht hoe vaak de politie moest worden ingeschakeld voor incidenten met asielzoekers. Dat gebeurde vorig jaar in heel Nederland 4600 keer. Meestal ging het om zakkenrollers en winkeldieven, maar soms kwam het ook tot mishandeling of bedreiging. Vooral asielzoekers die weinig kans maken op asiel gaan in de fout. Bijna de helft van de verdachten komt uit Algerije of Marokko en dan zijn Libiërs en Tunesiërs nog niet meegeteld.

Om de overlast te bestrijden neemt verantwoordelijk staatssecretaris Mark Harbers een voorbeeld aan Rotterdam, dat succes boekte met zogeheten stadsmariniers. Hij zet ‘ketenmariniers’ in die ervoor moeten zorgen dat bijvoorbeeld politie, gemeente en azc beter samenwerken en bij problemen of patstellingen knopen doorhakken. Het drietal gaat eerst aan de slag in en om het Groningse Ter Apel.