De Jonge: Loos alarm over WHO en abortus

De Jonge. beeld ANP

Dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een handboek de mogelijkheid bespreekt om ook vergevorderde zwangerschappen af te breken met behulp van de abortuspil is geen reden om alarm te slaan.

Dat zei zorgminister De Jonge vrijdag in antwoord op Kamervragen van CU en SGP. Beide vroegen zich af hoe het handboek zich verhoudt tot een richtlijn van Nederlandse abortusartsen waarin het toepassen van de abortuspil slechts is toegestaan tot en met de negende zwangerschapsweek.

De Jonge licht toe dat abortusartsen deze termijn aanhouden om twee redenen. Vrouwen die voor de pil kiezen, nemen een deel van de medicatie in buiten de kliniek. Dat vergt extra alertheid op complicaties, zoals hevig bloedverlies; wat bovendien vaker kan voorkomen naarmate de zwangerschap verder gevorderd is.

Ook in Nederland wordt de abortuspil echter gebruikt voor zwangerschappen na negen weken, stelt De Jonge. Het middel is dan onderdeel van een behandelschema en wordt vanwege de aanwezigheid van gynaecologen verantwoord geacht.

2020-07-17-BUI1-Duitsland-3-FC_webAfname van aantal Duitse abortusartsen geeft politieke bonje

ANP-334065437De Jonge laat onderzoek doen naar levenseindegesprek

ANP-355794252_web„Stervenswet D66 maakt oudere nog angstiger”