De Jonge laat onderzoek doen naar levenseindegesprek

beeld ANP, Roel Visser

De Patiëntenfederatie Nederland en Mantelzorg.nl gaan na welke behoeften en ervaringen hun leden hebben aangaande het tijdig spreken over hun laatste levensfase met hun arts.

Zij doen dat op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, zo schreef zorgminister Hugo de Jonge (CDA) vrijdag in zijn jaarlijkse voortgangsrapportage medische ethiek aan de Tweede Kamer.

Hij wil verder de ouderenorganisaties betrekken bij de inventarisatie.

Ook het kenniscentrum ZonMw kan aan de slag. De organisatie moet van de bewindsman een kwantitatief en kwalitatief literatuuronderzoek laten uitvoeren naar het gesprek over het levenseinde. Focusgroepen met de betrokken organisaties en de Landelijke Huisartsenvereniging over de verzamelde inzichten moeten vervolgens resulteren in gerichte verbetervoorstellen voor de praktijk. Dit alles moet voor het komend najaar zijn afgerond, aldus de brief.

De Jonge zet de acties op touw in reactie op een motie van VVD en D66, ingediend bij het debat over de begroting van het ministerie, vorig jaar oktober. Volgens de indieners, de Kamerleden Laan-Geselschap (VVD), Tellegen (VVD) en Dijkstra (D66) worden gesprekken aangaande wensen rondom het levenseinde op dit moment nog regelmatig te laat wordt gevoerd en komen de wens van de patiënt dan wel de zorgvuldigheid van een euthanasieverzoek daardoor mogelijk in het gedrang. De Jonge zag geen noodzaak om in te grijpen, maar een Kamermeerderheid nam de motie desondanks aan.

Ook een tweede motie van de drie over het levenseinde haalde destijds een meerderheid. Die droeg De Jonge op om de bijscholingsmodules van het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek) nog toegankelijker te maken voor alle huisartsen. „Bij de aanstaande update van de e-learning van het Nederlands Huisartsengenootschap en artsenorganisatie KNMG over het levenseinde en euthanasie zal de toegevoegde kennis van het expertisecentrum worden geïntegreerd en zal de e-learning verwijzen naar de fysieke scholingsbijeenkomsten van het expertisecentrum”, zo zegt de bewindsman daarop toe.

ANP-414988424_webDe Jonge: Loos alarm over WHO en abortus

In het regeerakkoord spraken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie af dat het kabinet diverse maatschappelijke dialogen zou organiseren over medisch-ethische kwesties. Een deel daarvan is opgeschort vanwege de coronapandemie, aldus de brief. Dit geldt ook voor de huiskamer- en buurtgesprekken over de laatste levensfase, waarvoor burgers volgens De Jonge een „overweldigend grote” belangstelling toonden. Indien mogelijk worden de gesprekken dit najaar hervat, waarschijnlijk deels of geheel online.

De coronacrisis heeft er ook voor gezorgd dat het kabinet nog geen knopen kon doorhakken over het mogelijk wijzigen van de regels omtrent het kweken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek en het verruimen van de euthanasiewet voor kinderen van 1 tot 12 jaar.

Standpunten daarover zijn nu komend najaar te verwachten, aldus De Jonge in de brief.

ANP-355794252_web„Stervenswet D66 maakt oudere nog angstiger”