CU en SGP in de bres voor eenverdieners

Eenverdieners
beeld ANP, Lex van Lieshout

De fracties van ChristenUnie en SGP in de Tweede Kamer vinden dat het kabinet maatregelen moet nemen om de belastingdruk voor eenverdieners terug te dringen.

Dat stelden CU-Kamerlid Bruins en zijn SGP-collega Stoffer vrijdag in een eerste reactie nadat ze kennis hadden genomen van een onderzoek naar de zogenoemde marginale druk in het belastingstelsel. Het is opgesteld door de ministeries van Sociale Zaken en van Financiën.

In het onderzoek, getiteld “Marginale druk: op het randje van de mogelijkheden” staat welke groepen uit de bevolking onevenredig veel belasting betalen en wat daar aan kan gebeuren. De nota is opgesteld nadat SGP-Kamerlid Stoffer vorig jaar tijdens de algemene financiële beschouwingen een Kamermeerderheid achter een motie van zijn hand wist te krijgen.

Uit de nota blijkt dat alleenverdieners en alleenstaanden te maken hebben met een hoge belastingdruk. Zij houden van een extra verdiende euro verhoudingsgewijs het minst over. Voor eenverdieners met een inkomen tussen de 25.000 en 37.000 euro ligt de marginale druk rond de 65 procent. Dus van elke euro meer, houden zij 35 eurocent over.

In de nota staan een zevental oplossingsrichtingen geformuleerd om er een eind aan te maken. Maar er wordt ook geconcludeerd dat het erg lastig is om voor specifieke groepen specifieke maatregelen te nemen. Daar gaan anderen die er geen recht op hebben ook van profiteren. Verder kunnen specifieke maatregelen „negatieve effecten” hebben op de arbeidsparticipatie.

Volgens Bruins is er door het kabinet al heel wat gedaan om de belastingdruk van inkomens tussen de 20.000 en 40.000 euro te verlagen. Maar het onderzoek laat volgens Bruins ook zien „dat het belastingstelsel nog rechtvaardiger kan en wat de CU betreft ook moet. Er zijn nog te veel uitschieters. De groeiende kloof tussen een- en tweeverdieners is deze kabinetsperiode weliswaar tijdelijk een halt toegeroepen, maar is nog steeds erg groot. Onze inzet blijft om deze kloof te verkleinen.”

SGP-Kamerlid Stoffer gaat de kwestie volgende week opnieuw aansnijden als de Kamer de algemene financiële beschouwingen over de begroting van 2020 houdt. Het is de SGP een doorn in het oog dat het kabinet niets doet om die onrechtvaardige kloof te verkleinen. Tweeverdieners gaan er volgens de miljoenennota opnieuw meer in koopkracht op vooruit dan eenverdieners.”

Stoffer gaat de zeven opties nauwkeurig bestuderen: „De mogelijkheden om wat aan de kloof te doen, zijn er. Ik hoop dat het kabinet haar eigen onderzoek serieus neemt en nu ook de wil krijgt om dit onrecht aan te pakken.”