CU en SGP blij met „omslag in denken” Schippers over abortus

Minister Schippers tijdens een debat in de Tweede Kamer. Op de voorgrond staat SGP-fractievoorzitter Van der Staaij. beeld ANP, Bart Maat

De fracties van ChristenUnie en SGP in de Tweede Kamer zijn blij dat minister Schippers van Volksgezondheid graag ziet dat het aantal abortussen in ons land omlaaggaat. „Ik ben echt heel blij met deze omslag in het denken van de bewindsvrouw. Tot nu toe heeft ze steeds gezegd dat het aantal abortussen in ons land in vergelijking met het buitenland niet hoog is”, aldus CU-Kamerlid Dik-Faber.

Ook SGP-fractievoorzitter Van der Staaij reageert opgetogen: „Tot nu toe gaf de bewindsvrouw geen waardeoordeel over het hoge aantal abortussen in ons land. In 2012 diende ik een motie in om het deze naar beneden te brengen. Die werd alleen door de CU gesteund. Schippers zei dat niemand „voor de lol” een abortus laat plegen.”

Dik en Van der Staaij reageren op een interview met Schippers in het Nederlands Dagblad. Daarin stelt de bewindsvrouw dat ze graag ziet dat het aantal abortussen omlaaggaat. Schippers vindt dat „wel véél vrouwen abortus laten plegen. We doen veel aan voorlichting en preventie. Als je vervolgens naar dat cijfer van ongeveer 27.000 abortussen per jaar kijkt, dan schrik ik daar wel van.”

Schippers schrikt ook van het feit dat sommige vrouwen vaker dan één keer een abortus laten plegen. Het totaal aantal abortussen in ons land ligt op 30.000 omdat jaarlijks zo’n 3000 vrouwen uit het buitenland het ongeboren leven uit hun moederschoot in ons land laten verwijderen.

ChristenUnie en SGP zijn niet te spreken over een van de oplossingen die Schippers aandraagt. Zij wil de huisartsen een grotere rol geven bij de hulp aan ongewenst zwangere vrouwen. In een wetsvoorstel dat de bewindsvrouw dit voorjaar naar de Kamer stuurt, staat dat huisartsen ook een abortuspil mogen voorschrijven.

Schippers denkt dat ze daardoor de drempel voor een zwangerschapsonderbreking niet verlaagt. Ze hoopt dat vrouwen de huisarts bij hun afweging over zwangerschapsafbreking gaan betrekken: „Bij een abortuskliniek loop je anoniem binnen. Als je bij een huisarts komt voor abortus, is dat anders. De arts kent jou, misschien je omgeving en zegt: „Joh, abortus? Ga eens zitten.” Hij gaat het gesprek aan, praat ook over de context. En bijvoorbeeld ook: hoe voorkomen we dat je opnieuw ongewenst zwanger raakt?”

CU en SGP denken dat het voorschrijven van een abortuspil door een huisarts wél drempelverlagend werkt. Dik vindt dat Schippers te hoge verwachtingen heeft van de huisarts. Ze zou graag zien dat organisaties als Siriz en FIOM bij advisering van ongewenst zwangeren worden betrokken. Van der Staaij wijst erop dat in de Kamer een initiatiefnota van zijn hand voorligt met concrete voorstellen voor minder abortussen: „Het zou mooi zijn als de minister zich daarachter schaart.”