CPB: Lagere inkomens meer de dupe dan hogere

beeld ANP

Lagere middeninkomens gaan er door het klimaatbeleid meer op achteruit dan hogere, zo blijkt uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) van het ontwerp-klimaatakkoord.

De maatregelen in dit akkoord zorgen in doorsnee voor een achteruitgang van 0,4 procent in 2030. Lagere middeninkomens gaan er 0,5 procent op achteruit, de hoogste en allerlaagste inkomens 0,3 procent.

Het totale klimaat- en energiebeleid leidt volgens het planbureau tot 2030 tot een inkomensachteruitgang van gemiddeld 1,3 procent. Voor lagere inkomens is het negatieve effect 1,8 procent en voor hogere 0,8 procent. Dat komt grotendeels door het al in gang gezette klimaat en energiebeleid, zegt het CPB.

Ook in de periode tot 2021 leveren lagere inkomens meer in dan hogere, staat in de doorrekening.

Volgens het CPB zullen de klimaatkosten voor huishoudens hoger uitvallen dan die van het bedrijfsleven. Het totale klimaat- en energiebeleid zorgt voor 5,2 miljard aan lastenverzwaringen tot 2030. Hiervan komt 3 miljard voor rekening van gezinnen. Volgens CPB-directeur Laura van Geest zullen bedrijven zo’n 80 procent van hun klimaatkosten doorberekenen aan de burgers.

In de berekeningen van het CPB staat dat het totale klimaat- en energiebeleid ongeveer 0,5 procent economische groei kost. Negatief voor de groei zijn vooral de lastenverzwaringen die de klimaatmaatregelen meebrengen. De gevolgen voor de werkgelegenheid zijn volgens Van Geest op langere termijn beperkt.

Energiebelasting

De doorrekening van het CPB toont aan dat het vooral de energiebelasting is (die door het kabinet al in gang is gezet) die de portemmonee van burgers raakt. Van de door de regering gelanceerde energieheffing brengen huishoudens en bedrijven momenteel ieder de helft op.

Het CPB benadrukt overigens dat de gemaakte schattingen allerlei onzekerheden kennen. Een belangrijk voorbehoud dat het instituut maakt, is dat het geen rekening heeft gehouden met gedragseffecten. Een hogere energierekening kan mensen ertoe aanzetten minder energie te gaan verbruiken.