Coalitie geeft Siriz voordeel van de twijfel

Maandoverzicht april 2019
beeld Siriz

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie kan zich vinden in het voornemen van staatssecretaris Blokhuis om Siriz te subsidiëren voor het aanbieden van keuzebegeleiding.

VVD en D66 scharen zich niet achter de eis van PvdA en GroenLinks dat Siriz eerst alle banden met de VBOK moet hebben verbroken. Ook het voorstel van de PvdA dat een externe deskundige Siriz eerst moet doorlichten om te bezien of de keuzehulp van de instantie wel onafhankelijk is gaat beide coalitiepartijen te ver.

„Siriz voldoet nu aan de criteria die we hebben opgesteld én aan de VVD/D66-motie dat ze in haar uitingen over onbedoelde zwangerschappen niet eenzijdig mag pleiten voor slechts één oplossing”, aldus D66-Kamerlid Dijkstra.

VVD-woordvoerster Tellegen zei dat de Tweede Kamer nu zo „volwassen en serieus” moet zijn om Siriz het voordeel van de twijfel te geven. VVD en D66 gaan er wel vanuit dat Siriz uiterlijk komend najaar meer op afstand zal komen te staan van de VBOK. „Als beide dichter bij elkaar komen in plaats van verder uit elkaar moeten we opnieuw bekijken wat we doen”, aldus Tellegen.

Staatssecretaris Blokhuis zei in het debat niet bereid te zijn de subsidie voor Siriz nog langer op te schorten. „Ik heb daar nu ook de juridische argumenten niet voor”, benadrukte hij. Wel beloofde hij er scherp op te zullen toezien dat alle keuzehulporganisaties zich in de toekomst aan de kwaliteitscriteria zullen houden. Ook de eis dat organisaties in hun voorlichting of in bepaalde campagnes niet eenzijdig één oplossingsrichting zullen belichten, blijft van kracht, verzekerde hij richting D66 en VVD.

De slogan ”abortus kan niet de oplossing zijn” noemde hij voor een gesubsidieerde keuzehulporganisatie „duidelijk over de rand.” Zo’n uitlating kan volgens hem de indruk wekken dat de hulpverlening toch partijdig is, in plaats van objectief.

De SGP vroeg zich af waarom een deel van de Kamer zo’n punt maakt van de banden van Siriz met de VBOK. „Het is toch geen criminele motorbende”, aldus voorman Van der Staaij.