CDA en CU voor schrappen verklaringen over homoseksualiteit

Vrijheid van onderwijs
beeld Sjaak Verboom

Alle fracties in de Tweede Kamer, behalve de SGP, willen een eind maken aan de vrijheid van scholen om aan ouders onderschrijving van identiteitsverklaringen te vragen met daarin afwijzing van homoseksualiteit.

De fracties van SP, VVD, D66, GroenLinks en PvdA kregen dinsdagmiddag een overgrote meerderheid van de Kamer achter hun motie om een eind te maken aan dit onderdeel van de onderwijsvrijheid. Ook de CDA en ChristenUnie steunden de motie, die vorige week maandag was ingediend tijdens een Kamerdebat over burgerschapsvorming.

De motie vraagt de regering „met spoed” een eind te maken aan de verklaringen „waarin ouders moeten tekenen dat ze homoseksualiteit afwijzen.”

Over de motie was vorige week veel te doen. Minister Slob verdedigde aanvankelijk het recht van de scholen om de verklaringen van ouders te vragen, maar zag zich dinsdag na maatschappelijke en politieke druk genoodzaakt te verklaren dat dergelijke verklaringen „een brug te ver” zijn. Hij beloofde onderzoek in te stellen en zo nodig de wet te wijzigen.

SGP-Kamerlid Bisschop legde voorafgaand aan de stemmingen een verklaring af waarin hij stelde dat de motie berust op onjuiste feitelijke vooronderstellingen. „De motie doet geen recht aan christelijke scholen en is in strijd met de vrijheid van onderwijs”, aldus Bisschop.

Een motie van SP-Kamerlid Van Dijk, waarin de regering wordt gevraagd om scholen op te dragen dat ze alleen respectering van de grondslag mogen vragen en geen onderschrijving ervan, kreeg ook een Kamermeerderheid. Van Dijk diende deze motie vorige week in tijdens een debat over integratie.

Deze SP-motie was medeondertekend door VVD, D66, GroenLinks en SP. De fracties van PVV, DENK, Partij voor de Dieren, 50PLUS, Krol en Van Kooten-Arissen steunden de Kameruitspraak. CDA en ChristenUnie stemden wel tegen deze motie.