Buma haalt uit naar homolessen

Van Haersma Buma (CDA). Foto ANP ANP

DEN HAAG – CDA-lijsttrekker Van Haersma Buma heeft donderdag in een interview met 7Days, een landelijke weekkrant voor jongeren, uitgehaald naar de verplichte lessen over homoseksualiteit die scholen vanaf volgend jaar moeten geven.

„Ik vind het moeilijk om dat te verplichten”, aldus Buma in het vraaggesprek. „Een school moet zelf beseffen hoe belangrijk het is om er goede voorlichting over te geven. We geven al zoveel regels aan scholen.”

De CDA-lijsttrekker betwijfelt daarnaast het nut van de verplichte lessen over seksuele diversiteit. „Bovendien moet het wel de goede voorlichting zijn. Je hebt er niks aan als scholen met een zuur gezicht voorlichting gaan geven terwijl ze dat eigenlijk niet willen.”

Het CDA heeft zich in de Kamer steeds verzet tegen verplichte voorlichting. Ook CDA-minister Van Bijsterveldt (Onderwijs) kantte zich lang tegen de wens van een Kamermeerderheid om de lessen verplicht te stellen. Ze zei in april vorig jaar nog dat de acceptatie van homo’s op scholen van groot belang is, maar dat er andere manieren zijn om daaraan aandacht te besteden. Ze benadrukte dat ze veel initiatieven heeft genomen om de homo-emancipatie te bevorderen. Bovendien wilde ze scholen vrijlaten of en hoe ze daar aandacht aan besteden. Het toevoegen van nieuwe onderwijsdoelen zou scholen volgens Van Bijsterveldt te veel belasten: „Dan volgen straks ook de mensenrechten en obesitas.”

In februari jongstleden kwam ze echter toch met een wetsvoorstel dat scholen verplicht aandacht besteden aan seksuele diversiteit, waaronder homoseksualiteit.

Die verplichting gaat overigens pas volgend jaar in en niet dit jaar al, zoals aanvankelijk de bedoeling was. Van Bijsterveldt meldde de Kamer anderhalve maand geleden dat ze eerst een advies van de Raad van State over de zaak wil afwachten. Die heeft op zijn beurt weer advies gevraagd aan de Onderwijsraad.