Bruins: Bevriezen eigen risico is solidariteitsmaatregel

Bruno Bruins. beeld ANP, Robin van Lonkhuijsen

Het bevriezen van het verplichte eigen risico in de zorg door het kabinet-Rutte III is „een solidariteitsmaatregel.”

Dat zei minister Bruins (Medische Zorg) dinsdagavond in de Tweede Kamer.

Bruins verdedigde de tijdens de formatie door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gemaakte keus om het eigen risico voor patiënten voor de duur van de kabinetsperiode niet te laten meestijgen met de landelijke zorgkosten. Patiënten moeten daardoor tot 2021, evenals in 2018, de eerste 385 euro zorgkosten die ze maken zelf betalen, voordat de meerkosten uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed. Zonder de maatregel was het eigen risico volgens een berekening van het ministerie gestegen van 445 euro dit jaar naar 460 euro in 2021.

Voor veel oppositiepartijen gaat de maatregel nog lang niet ver genoeg. „Kiezen we voor de zieken of voor Shell?” vroeg SP-Kamerlid Hijink aan Bruins. Daarmee wilde hij betogen dat het kabinet het eigen risico nog verder had kunnen verlagen als het de dividendbelasting niet zou hebben afgeschaft.

Protesten waren er verder van PVV, SP, GroenLinks en PvdA omdat de kosten voor het bevriezen van het eigen risico voor een deel worden doorberekend aan de burgers via een hogere zorgpremie, die in 2021 34 euro hoger uitkomt. „Dit is een sigaar uit eigen doos”, smaalde PVV-Kamerlid Agema.

De SGP kwam met een eigen voorstel om het eigen risico met 100 euro te verlagen. Voor dat plan ontstaat financiële ruimte wanneer het kabinet de aangekondigde verhoging van de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2019 terugdraait én deze toeslag aftopt voor de hoogste inkomens, aldus de partij. Voor het voorstel is geen meerderheid.

Compromis

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie noemden de maatregel een compromis dat ze alle vier kunnen verdedigen. „Bijna de helft van alle patiënten maakt het hele eigen risico vol. Zij hebben hier allemaal profijt van”, zei CDA-Kamerlid Van den Berg.

Bruins sloot zich bij die redenering aan. „Gezonde mensen betalen een iets hogere premie om zo het eigen risico van patiënten die veel zorgkosten maken te kunnen bevriezen. Dat vind ik solidair.”