Blokhuis: Siriz voldoet aan eisen gesubsidieerde keuzehulp

Blokhuis, beeld ANP, Bart Maat.

Het ziet ernaar uit dat het ministerie van VWS drie hulporganisaties gaat subsidiëren voor het bieden van keuzebegeleiding aan onbedoeld zwangere vrouwen.

Het gaat om Siriz, Stichting Specifieke Jeugd Projecten en Altra Centraal Bureau/ Altra Jeugd- en opvoedhulp. Dat valt af te leiden uit een brief die staatssecretaris Blokhuis (VWS) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De drie voldoen aan de door de Tweede Kamer gestelde eisen, aldus Blokhuis. Zo hebben ze alle duidelijk op hun website vermeld wat hun visie en hun missie is. De bewindsman benadrukt dat geen van de instanties maatschappelijke uitingen doet „die op eenzijdige wijze de voorkeur geven aan één oplossingsrichting bij onbedoelde zwangerschap.” Verder memoreert hij dat Siriz vorige week bekendmaakte zich te hebben teruggetrokken uit het Platform Zorg voor Leven. „Siriz neemt ook niet deel aan de jaarlijkse door de Stichting Schreeuw om Leven georganiseerde Mars voor het Leven. Verder geeft Siriz aan nimmer medewerkers in de buurt van abortusklinieken te hebben gestationeerd om cliënten van abortusklinieken aan te spreken en zij zal dat ook in de toekomst niet doen”, aldus de brief.

Blokhuis haalt verder aan dat Siriz aan de vooravond van een reorganisatie staat. Hij spreekt van een „nieuwe organisatorische structuur” waarmee Siriz beoogt meer balans te brengen in de wens om de beschermwaardigheid van het leven te borgen enerzijds en het respecteren van de keuzevrijheid van de vrouw anderzijds.

Komend najaar beslissen de leden van de VBOK volgens hem over de precieze organisatorische vertaling van dit voornemen.

Blokhuis dringt bij de Kamer aan op een spoedige besluitvorming over de subsidieverstrekking. De contracten kunnen alleen ingaan op de beoogde datum van 1 juni als de bekendmaking van de gunningsbeslissing uiterlijk 6 mei is gepubliceerd.