Blokhuis: Opgaan VBOK in Siriz niet van invloed op kwaliteit

beeld ANP, Bart Maat

De kwaliteit van de keuzehulpgesprekken van Siriz is voldoende geborgd, ook voor het geval dat de VBOK zou opgaan in Siriz, zoals het bestuur heeft voorgesteld.

De eisen die het ministerie stelt aan de organisaties die door de overheid bekostigde keuzehulp bieden, staan daarvoor garant

Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) maandag geantwoord op Kamervragen van PvdA en GroenLinks.

De bewindsman wijst onder meer op de centraal georganiseerde opleiding die de medewerkers van de keuzehulporganisaties moeten volgen. Het landelijk kennisinstituut Fiom is aangesteld om achteraf te toetsen of de keuzehulp kwalitatief op orde is.

Blokhuis benadrukt dat de kwaliteitseisen onverkort van toepassing blijven als er in de organisatiestructuur of rechtspersoon van een aanbieder iets verandert. Een apart beoordelingsmoment, bijvoorbeeld wanneer de VBOK in Siriz opgaat, is wat hem betreft niet aan de orde vanwege de vele beoordelingsmomenten die al zijn ingebouwd. Hij voegt er aan toe dat hij niet gaat over mogelijke veranderingen bij Siriz/VBOK. „Het zijn private organisaties”, schrijft hij aan PvdA en GroenLinks.

In de brief weerspreekt Blokhuis dat organisaties die een stem willen geven aan het ongeboren leven daarmee de keuzevrijheid van de vrouw niet zouden respecteren. „Een stem geven aan het ongeboren leven betekent dat de organisatie zich ook inzet om de vrouw die dat wil te ondersteunen om het kind te houden als bepaalde belemmeringen daarvoor in de weg staan”, zo schrijft de staatssecretaris.