Bisschop De Korte krijgt lang applaus op CDA-congres

De Korte. beeld RD, Anton Dommerholt

De rooms-katholieke bisschop van het bisdom Den Bosch heeft het maar druk met de politiek. Hield hij vorig najaar een opening tijdens het congres van de ChristenUnie, afgelopen zaterdag opende dezelfde bisschop het CDA-congres dat bijeenkwam op een troosteloos industrieterrein in Amsterdam-Noord.

De Korte durfde de CDA’ers aan te spreken met „broeders en zusters.” Dat deed hij bij de ChristenUnie niet. Maar de boodschap was in grote lijnen hetzelfde. Volgens de bisschop is Nederland „steenrijk, maar doodsbang. Er heerst een cultuur van onbehagen.”

De Korte maakte een stevig punt van exorbitante beloningen in het bedrijfsleven, sport en amusement. „Dat leidt tot decadent gedrag en jaloezie.” Het Angelsaksische model, dat vooral let op de winsten voor de aandeelhouders, is te dominant te geworden. „Heeft de christendemocratie het Rijnlandse model, met aandacht voor de mensen en de leefomgeving, te veel losgelaten?”

De bisschop wees op de protesten van de gele hesjes. Die betitelde hij als „destructieve woede.” Er is echter ook „constructieve woede”; die wenste hij het CDA toe. Het CDA moet volgens De Korte putten uit de eigen bronnen: rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid.

De woorden van de Bossche bisschop vielen in goede aarde. Hij kreeg na afloop van de meditatie een lang applaus van de aanwezigen.