Binnenvaart wil een vijfde minder CO2 in 2030

De binnenvaart wil een vijfde minder broeikasgas CO2 uitstoten in 2030. Daarvoor heeft de sector donderdag een akkoord gesloten met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Door de vergroening moet de binnenvaart concurrerend blijven met het goederenvervoer over de weg en over het spoor. Het uiteindelijke doel is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De binnenvaart produceert nu nog jaarlijks 2,1 megaton koolstofdioxide (CO2).

De sector heeft „geen tijd te verliezen om de omslag naar schonere technologie te maken”, aldus Van Nieuwenhuizen. Het gaat dan bijvoorbeeld om schonere motoren en brandstoffen. Ze noemt het akkoord (Declaration of Nijmegen) dat getekend is door overheden, verladers, havens en logistieke bedrijven, „een mooi startpunt”.