Binnenlandse Zaken erkent: Wachtgeld stopzetten kan toch wel

Bestuurscrisis SGP
Dijkhoff. beeld ANP

Minister Knops geeft toe dat het ontvangen van wachtgeld wel degelijk kan worden beëindigd, zonder dat het al ontvangen bedrag moet worden teruggestort. Onder meer ex-SGP-voorzitter Zevenbergen is, achteraf bezien, fout geïnformeerd.

Als een politieke ambtsdrager nadat hij of zij al enige tijd wachtgeld heeft ontvangen dit wil stopzetten, is het niet nodig om het bedrag wat vóór die tijd is ontvangen, terug te betalen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft jarenlang ten onrechte juist het tegenovergestelde beweerd over de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa), erkende minister Knops donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Knops, de tijdelijke vervanger van minister Ollongren, maakt overigens onderscheid tussen twee opties: een oud-bestuurder kan afzien van het recht op een uitkering en dus definitief geen bedragen (meer) ontvangen, of hij kan slechts verzoeken de uitkering niet langer te laten uitbetalen. In het laatste geval blijft het recht dus behouden.

Nadere toetsing

Verder blijkt dat twee van de drie organisaties die de Appa-regeling uitvoeren „al geruime tijd de mogelijkheid hebben geboden om tussentijds de betaling niet meer uit te laten keren.”

Na „nadere toetsing” blijkt „dat dit binnen de grenzen van de wet gebeurde”, schrijft Knops. Dat betekent dat een wetsvoorstel waaraan het kabinet al een tijdje werkt voor een deel overbodig is. Wel moet in dit wetsvoorstel wellicht nog geregeld worden dat een oud-bestuurder ook de hoogte van zijn uitkering meteen of tussentijds kan aanpassen.

Knops betreurt dat er onduidelijkheid tussen de uitvoeringsorganisaties en het ministerie is onstaan. Met deze brief en het wetsvoorstel wordt volgens hem „voor de toekomst eenduidig geregeld wat mogelijk is met betrekking tot het recht op uitkering.”

In elk geval VVD-fractievoorzitter Dijkhoff en voormalig partijvoorzitter van de SGP Zevenbergen kregen te maken met de verkeerde informatie. Dijkhoff wilde in eerste instantie zijn wachtgeld behouden. Toen hij er toch vanaf wilde, kreeg hij te maken met de ‘oude’ uitleg van het ministerie. Daarop besloot hij het bedrag maandelijks zelf terug te storten. Kort daarna lukte het hem toch om bij uitvoeringsorganisatie APG de uitbetaling stop te zetten.

Uitnodiging

Ex-SGP-voorzitter Zevenbergen besloot in 2018 om de 1450 euro wachtgeld die hij maandelijks ontving „ten dienste aan de gemeenschap” te stellen, meldde de partij. Enkele jaren eerder overwoog hij naar eigen zeggen om van het wachtgeld af te zien, maar dat bleek toen „niet zonder meer mogelijk te zijn”, aldus de SGP.

„Het voelt allemaal niet goed”, reageert Zevenbergen, die aangeeft een uitnodiging te hebben gehad van het ministerie van Binnenlandse Zaken om te komen praten. „Naar eer en geweten heb ik in 2015 samen met burgemeester Heijkoop gehandeld op basis van een uitspraak van het ministerie.”

2019-11-27-BIN1-VVD-festival-4-FC_webVVD heeft vrije val aan zichzelf te wijten

2019-11-27-BIN1-dijkhoff_voor_binnen-1-FC_web_webDijkhoff: Partijbelang boven eigenbelang

2019-11-26-BIN2-dijkhoffwachtgeld-1-FC_webDijkhoff (VVD) ontvangt jaarlijks zo’n 37.000 euro wachtgeld