Bewindslieden Financiën in gesprek met SGP-fractie over eenverdiener

Premier Rutte begroette Kamervoorzitter Ankie Broekers dinsdagmorgen voor aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen in de eerste Kamer. beeld ANP, Martijn Beekman

Minister Hoekstra en staatssecretaris Snel van Financiën gaan met de Tweede Kamerfractie van de SGP in gesprek om te bezien of er meer gedaan kan worden aan de fiscale positie van eenverdieners.

Premier Rutte zei dat dinsdag in de Eerste Kamer tijdens het debat over het nieuwe regeerakkoord.

Tijdens de behandeling van het belastingplan afgelopen maand in de Tweede Kamer toonde Snel (D66) zich juist niet bereid om op zoek te gaan naar opties om de kloof in de belastingdruk tussen een- en tweeverdieners te verkleinen. Daarmee kwam hij toen in aanvaring met SGP-Kamerlid Dijkgraaf. „U mag de deur dichtgooien. Maar dan zit-ie wel dicht”, zei die.

Volgens Rutte was hier echter sprake van een misverstand. „Dat is uitgesproken en dit leidt tot vervolggesprekken. Het is goed dat de verhoudingen zo zijn dat men niet boos wegloopt maar meteen contact opneemt met elkaar.”

Tegenover de PvdA benadrukte Rutte evenwel dat het kabinet bij de belastingdruk zal blijven kijken naar de draagkracht op het persoonlijke niveau en dus niet op gezinsniveau. „Dat stimuleert de keuze om te gaan werken.”

Schalk, die ook aan Rutte de 700 brieven van eenverdienersgezinnen aanbood die bij de SGP-fractie in de Tweede Kamer na een oproep waren binnengekomen, vroeg tijdens het debat ook aandacht voor abortus. Met name voor de vraag wat er de oorzaak van is dat, aldus cijfers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar liefst 30 procent van alle zwangerschapsafbrekingen plaatsheeft bij vrouwen „die voor de tweede, derde of vierde keer” een abortus laten plegen. Rutte stelde dat hierover geen duidelijkheid bestaat. Volgens hem zou die vraag „mogelijk” meegenomen kunnen worden in de evaluatie van de abortuswet die al door het vorige kabinet is toegezegd. Een motie van Schalk voor een apart onderzoek naar de vraag hoe die herhalingsabortussen teruggedrongen kunnen worden, haalde net geen Kamermeerderheid.