„Beteugel zorgkosten via hoofdlijnakkoorden”

beeld Blend Images

Het kabinet kan de zorgkosten het best beteugelen door een beknopt hoofdlijnenakkoord te sluiten met de zorgsector.

Dat adviseerde Zorgverzekeraars Nederland, de koepelorganisatie van verzekeraars, maandag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

De verzekeraars willen liever geen dichtgetimmerde overeenkomsten met gedetailleerde afspraken over de maximaal toegestane budgetgroei per sector. In dat scenario zit elke zorginstelling zo aan zijn omzetplafond en komt de innovatie nog niet van de grond, vrezen ze. Liever krijgen ze een zo ruim mogelijk mandaat om innovatieve zorginstellingen te belonen en slecht presterende te straffen.

Zorgaanbieders en patiëntenorganisaties willen juist wel concrete afspraken. Zij vinden ook dat de overheid de naleving ervan moet bewaken, om te voorkomen dat verzekeraars de zorg steeds verder versoberen.

Het kabinet wil deze periode 1,9 miljard euro besparen op de zorg van ziekenhuizen, ggz-instellingen en wijkverpleegkundigen. Ook wil het aan de slag met een recent advies van een door het ministerie van VWS ingestelde taskforce om de medisch-specialistische zorg over te hevelen naar de eerstelijnszorg van bijvoorbeeld huisartsen.

Innovaties kunnen op termijn kostenbesparend werken, maar om ze op gang te helpen is juist eerst een investeringsfonds nodig, waarschuwde de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). „Het Centraal Planbureau (CPB) schat in dat de ziekenhuisbudgetten tot 2021 jaarlijks met 3,5 procent omhoog zullen moeten, onder andere door de stijging van het aantal ouderen met complexe zorgvragen. Wie denkt dat we op korte termijn 15 tot 20 procent kunnen besparen, doet vooral aan wensdenken”, zei een woordvoerder maandag.