België werkt aan energiezekerheid

Om te voorkomen dat er een tekort aan energie ontstaat als de twee kerncentrales in België de komende jaren dichtgaan, heeft de regering een regeling goedgekeurd om investeringen in onder meer nieuwe gascentrales aan te jagen. Vanaf 2025 is 3,6 gigawatt aan nieuwe capaciteit nodig, zo blijkt uit studies.

De nieuwe regeling moet ervoor zorgen dat investeringen in de energiesector via veilingen voldoende renderen. De overheid keert een vergoeding uit aan investeerders die zich garant stellen voor een bepaalde hoeveelheid capaciteit. Als de private sector onvoldoende capaciteit bouwt, kan de overheid volgens het wetsvoorstel zelf nieuwe gascentrales neerzetten, om ze vervolgens te verkopen. Het parlement moet nog wel instemmen met de plannen.

Doordat meerdere kernreactoren in België de afgelopen tijd in onderhoud waren, werd gevreesd voor energietekorten. Minister van Energie Marie Christine Marghem zei deze week daar deze winter niet meer voor te vrezen.