Baudet onder vuur om kritische passage over abortus

Baudet. beeld ANP

Een essay over het werk van de Franse schrijver Michel Houellebecq is FVD-leider Thierry Baudet op Twitter op een stortvloed aan kritiek komen te staan.

In het stuk komt een aantal passages voor die door sommigen worden uitgelegd als zou Baudet fundamentele bezwaren hebben tegen vrouwenemancipatie, abortus en euthanasie. Zo schrijft de FVD-leider onder meer over de druk die op jonge vrouwen wordt gelegd om een carrière na te streven en financieel onafhankelijk te zijn. Achterliggende gedachte daarbij is aldus Baudet dat mannen en vrouwen de zorgtaken in hun gezin zoveel mogelijk gelijk moeten verdelen.

Vervolgens werpt hij de vraag op waar dit streven op uit loopt als vrouwen eenmaal dertig zijn. In zijn antwoord wijst hij op een dalend geboortecijfer en het getalsmatig kleiner worden van de Europese bevolking. Ook wijst hij op het toegenomen aantal echtscheidingen, waardoor het aantal kinderen dat opgroeit in een gebroken gezin stijgt.

De zinsnedes over abortus en euthanasie komen voor in een passage waarin Baudet schetst dat de verbindende en betekenisgevende rol van instituties zoals een natie, een traditie of een kerk steeds zwakker worden, vanwege het onvervreemdbare zelfbeschikkingsrecht dat boven alle andere rechten zou gaan. Baudet schetst dat zwangerschappen mogen worden afgebroken als de vrouw die ziet als bedreiging voor haar vrijheid. Hulp bij zelfdoding voor ouderen zou worden gefaciliteerd zodat de zorg voor een hulpbehoevende vader of moeder niet ten laste van de kinderen komt.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra twittert: „Baudet toont weer zijn ware aard: stelt dat vrouwenrechten oorzaak zijn van ‘ondergang’ Europa. We gaan níet terug in de tijd, Thierry. Abortus en euthanasie zijn verworvenheden die wij ons nooit laten afpakken.”

Haar collega-Kamerlid Buitenweg van GroenLinks vult aan: „Baudet ziet het opvoeden van kinderen alleen als een zaak voor vrouwen. Zij moeten meer baren en minder werken, en hebben geen recht op abortus. Lieve mama, hoe is het mogelijk dat we deze rechten van vrouwen opnieuw moeten bevechten?”

Of Forum daadwerkelijk voornemens is om wetten over euthanasie of abortus aan te scherpen, is uitermate twijfelachtig. In een debat op hogeschool de Driestar, medio december, plaatste Baudet het FVD-standpunt over abortus rechtstreeks tegenover dat van de SGP door te stellen dat het zelfbeschkkingsrecht van de vrouw bij Forum boven de beschermwaardigheid van het leven gaat.

Over een wet die stervenshulp aan levensmoede ouderen moet legaliseren, valt op de website van Baudets partij te lezen: „Gezien de hogere levensverwachting, de toenemende eenzaamheid van ouderen en de problemen van langdurig zieke mensen, moeten ouderen die hun leven voltooid achten, recht krijgen op hulp bij het waardig beëindigen van hun leven. Naast de al bestaande euthanasiewetgeving kunnen ouderen zonder overheidsbemoeienis zelf beschikken over hun levenseinde.”

Forumsympathisant David de Bruijn stelt op Twitter dat Baudets critici slechte lezers zijn. Hij benadrukt dat Baudet niet de christelijke kant op wil gaan en zelfs zegt dat dit niet kan. Met verwijzing naar Nietzsche zou de FVD-leider vooral hebben willen betogen dat een cultuur zonder religie leeg dreigt te worden.

Minister Van Engelshoven is "ontzet door de domme uitspraken. Ik blijf strijden voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen zodat zij in vrijheid altijd hun eigen keuzes kunnen maken", zegt de bewindsvrouw van D66.

Baudet noemt de verontwaardiging "tendentieus" en "mal". Volgens Derk Jan Eppink, lijsttrekker van Baudets Forum voor Democratie voor de Europese verkiezingen, was de recensie niet meer dan een filosofische denkoefening. En mocht zijn partijleider inderdaad dezelfde denkbeelden hebben als Houellebecq, dan kan dat binnen FVD, ook al is Eppink zelf voor keuzevrijheid voor de vrouw. In onze partij is het zo dat je verschillende opvattingen kunt hebben. Dat mag."
Kamerleden van links tot rechts vielen maandag over Baudet heen. Onder anderen D66-fractievoorzitter Rob Jetten, zijn GroenLinks-collega Jesse Klaver, SP-leider Lilian Marijnissen en PvdA-voorman Lodewijk Asscher reageerden verontwaardigd.

Debat tussen Van der Staaij en Baudet over onder andere abortus:

Van der Staaij op het partijcongres over FVD:

staaij

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen.

72010587_webAnalyse Baudet ontlokt vooral voorspelbare reacties