AIVD-baas: Salafisme geen acute dreiging, wel op lange termijn

Volgens inlichtingenchef Dick Schoof vormt het salafisme geen acute dreiging voor de Nederlandse samenleving. Wel zou het gedachtegoed op lange termijn meer voet aan de grond kunnen krijgen. Dit zei hij maandag in een verhoor door de Tweede Kamer over ongewenste geldstromen naar moskeeën en islamitische organisaties in Nederland. Hiermee is het onderzoek naar onder andere de moskeeën As-Soennah en alFitrah gestart.

Volgens de baas van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is er een groei te zien in het aantal ‘salafistische aanjagers’. Dit zijn ultraconservatieve aanhangers van de islam die via moskeeën en scholen anti-democratische denkbeelden verspreiden. Ze richten zich vooral op kwetsbare groepen als kinderen en vluchtelingen. Daardoor ontstaat een „parallelle samenleving”, die een grote bedreiging vormt voor de democratie, omdat mensen daardoor kunnen vervreemden van de Nederlandse maatschappij.

Dat Nederlanders zich hier zorgen over maken is dan ook terecht, aldus Schoof, die tussen 2013 en 2018 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid was.

Schoof zei dat de AIVD geen onderzoek doet naar alleen financiering vanuit het buitenland, omdat dit niet per se een bedreiging is. „Het geld vormt pas een bedreiging wanneer de democratie hiermee wordt geschaad.” Alle buitenlandse financiering bekijken, is volgens hem vrijwel onmogelijk. „We doen niet aan ‘follow the money’. We kijken om welke personen het gaat, of daar geld naartoe gaat en of dat geld wordt gebruikt om de organisatie te financieren”, legt Schoof uit. Het gaat hierbij vooral om geldstromen vanuit de Golfregio. Landen wil Schoof niet noemen, omdat dat het onderzoek zou bemoeilijken.

De hoorzittingen van de Tweede Kamer nemen in totaal twee weken in beslag. In de eerste week worden deskundigen gehoord, waaronder oud-burgemeester van Den Haag Pauline Krikke. In de tweede week worden verschillende specifieke casussen, waaronder die van de twee moskeeën, besproken.