Afspraken over schoner scheepvaart

De scheepvaart moet de komende decennia een stuk schoner worden. Daarvoor heeft het kabinet met de maritieme sector afspraken gemaakt. De binnenvaart moet in 2030 minimaal 40 procent minder CO2 uitstoten en in 2050 moet het klimaatneutraal zijn. In datzelfde jaar moet de zeevaart 70 procent minder uitstoten.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ondertekende een zogenoemde Green Deal met onder meer provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders en banken. Er is 15 miljoen euro beschikbaar om innovaties te stimuleren en voor de aanschaf van schone scheepsmotoren.

Er zijn tientallen acties afgesproken bijvoorbeeld over het gebruik van biobrandstof, brandstofbesparing, maar ook over zaken als kortere wachttijden bij sluizen. Het kabinet zal zich sterk maken voor een Europees fonds om de binnenvaart te verduurzamen en een mondiale brandstofheffing voor de scheepvaart.