Advies over hoogwatergeul Varik blijft uit

Van Nieuwenhuizen. beeld ANP

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur krijgt donderdag geen advies over de eventuele aanleg van een hoogwatergeul langs de Waal bij de dorpen Varik en Heesselt. Een stuurgroep van overheden die haar een unaniem advies moest bezorgen, verschilt ernstig van mening en heeft nu besloten om eerst een bezoek van de minister aan het gebied af te wachten. Van Nieuwenhuizen wordt maandag in het gebied verwacht.

De Waal moet in de West-Betuwe meer ruimte krijgen om hoge waterstanden op te vangen en te voorkomen dat Zuid-Holland onder water loopt door een dijkdoorbraak. Een hoogwatergeul tussen Varik en Heesselt in de gemeente Neerijnen is een oplossing, maar bewoners en gemeente zijn fel tegen. De dorpen komen volgens hen in „een badkuip” te liggen en als er een dijk breekt hebben bewoners nauwelijks een kwartier om te vluchten. Ook het waterschap Rivierenland is tegen.

De provincie Gelderland is juist voor de hoogwatergeul. Afgraven van de uiterwaarden en dijkversterking, wat de inwoners en Neerijnen wel willen, biedt minder voordelen voor de leefbaarheid van de streek, meent de provincie. Aangezien zowel Gelderland als het waterschap en de gemeente Neerijnen in de adviserende stuurgroep zitten, is er nog geen sprake van unanimiteit. In de stuurgroep zitten verder het ministerie van Infrastructuur en de gemeente Tiel.

Van Nieuwenhuizen gaat maandag praten met inwoners van het gebied. Die hebben al een protestbijeenkomst georganiseerd. Daarna spreekt zij met bestuurders. Stuurgroepvoorzitter Andries Heidema hoopt dat „het bezoek van de minister die met eigen ogen kan zien wat er speelt” helpt bij het nemen van een zorgvuldig besluit. De stuurgroep wil snel na het bezoek van de minister met een advies komen. Het is de bedoeling dat de minister dit voorjaar een definitief besluit neemt. Het hele project gaat 441 miljoen euro kosten.